Griekse mentaliteit

”Griekenland zit ook in ons”. Dat zei ds. Niek Tramper op 28 oktober tijdens een bijeenkomst van de EA en de Raad van Kerken waar de nieuwe gebedsmaterialen werden gepresenteerd van de Week van Gebed. In de Paulusabdij in Oosterhout (Chemin Neuf) waren ruim twintig kerkelijke prominenten uit diverse kerkelijke stromingen bijeen om samen na te denken over het thema ‘Bidden voor Europa’.

Niek Tramper, algemeen secretaris van de Europese Evangelische Alliantie reageerde daarbij op een dramatisch beeld van Europa als ‘ziek continent, dat zich op maakt om haar kerken ten grave te dragen’ Tramper: “Overal in de wereld groeit de kerk, behalve in Europa. We moeten de werkelijkheid onder ogen zien van een continent dat meer uit is op zelfverrijking dan op solidariteit. Wij doen het hier niet veel beter dan Griekenland. Griekenland en Italië zitten in een ieder van ons.”

PKN-preses ds. Peter Verhoeff gaf toe zich in de beschrijving te herkennen. Om tot een echt andere situatie te komen is verandering nodig, ‘nieuw geboren worden’, noemde Verhoeff het. In het gesprek wat hierop volgde, werd het perspectief van Europa verbonden met gebed. Tramper: “Wat we nodig hebben is een spiritualiteit van verandering, soberheid en solidariteit. Onze gebeden zouden gekenmerkt moeten worden door verootmoediging.”

Ds. Piet van Veldhuizen, predikant in Hendrik-Ido-Ambacht, heeft in Polen gestudeerd en gewerkt. Hij vertelde over de manier waarop de Polen, die het gebedsmateriaal voor de Week van Gebed om Eenheid onder de Christenen hebben voorbereid, naar zichzelf kijken. Er heerst een zekere ‘heroïek van de ondergang’. Het Poolse geduld en de onafhankelijkheid zijn vaak op de proef gesteld. “De Polen herkennen zichzelf in het beeld van de ‘lijdende Christus’. De tragiek vertaalt zich in een sceptische houding ten opzichte van Europa: “Als het er op aan komt zullen de landen van Europa niet solidair zijn”, is de ervaring van de Polen.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden de twee organisaties hun materialen. Evangelische Alliantie en Raad van Kerken komen dit jaar voor het eerst met een gezamenlijke banner, die aan de kerkmuren kan worden opgehangen en in een straat al op afstand de aandacht vraagt voor de week van gebed. Ook nieuw is de onderbouwende exegese die het Nederlands Bijbelgenootschap aan de twee organisaties heeft gestuurd. Verder hebben elk der organisaties onder meer posters, kaarten, informatie- en liturgie-brochures. Via de websites bieden ze divers achtergrondmateriaal. Gemeenten en individuele betrokkenen kunnen het materiaal gratis of tegen kostprijs bestellen via de sites: www.weekvangebed.nl en www.raadvankerken.nl.

Foto: Geert van Dartel (rechts bij de banner) en Wim Althuis (links bij de banner) hebben de banner uitgerold; daarachter mensen die meededen met de bezinning op de betekenis van de kerken voor Europa.