Mediteren bij de 99 Namen van God in de Islam

Inleiding
Bij veel informatie over de islam heb je het gevoel dat je niet verder komt dan de buitenkant. We zien bijvoorbeeld op het journaal pelgrims in Mekka. Maar wat betekent zo’n pelgrimage?
We zien moslims bidden in hun moskeeën. Maar wat bidden ze?
We zien moslims met een gebedssnoer in hun hand, waarvan ze de kralen lijken te tellen. Waarover mediteren ze bij het aanraken van de kralen van hun gebedssnoer?

Bij hun gebedssnoer overdenken moslims de namen van God. Ze reciteren die namen. Ze spreken over ‘de schone namen’ van God….een inspiratiebron voor hun geloof, een hulp in nood, een licht op hun weg. Deze vormen de binnenkant van de islam.

In een reeks overdenkingen willen we mediteren bij die namen van God in de Islam.

Belangrijkste bron van het gebed voor jood, christen en moslim is hun Tenach, Bijbel en Koran. Na(ast) het gesprek met de joden (de leerhuis-traditie die na de Tweede Wereldoorlog ontstond en waarvan de sporen in de meditaties ook zichtbaar zijn!), is het nu ook belangrijk dat we het gesprek aangaan met moslims. Dat is mijn drijfveer geweest, om me behalve in de joodse nu ook in de islamitische traditie te verdiepen.

We zullen gaandeweg merken dat mediteren over de namen van God in de islam ons ook een verrijking zal opleveren van ons inzicht in de Koran. Immers, de meeste namen van God zijn ontleend aan de Koran.

Laten we de gebedssnoer in de hand nemen en kralen gaan tellen. En laten we eens zien wat ze ons te vertellen hebben.

J. R. Nienhuis

Deze meditaties zijn bedoeld voor predikanten en theologisch geïnteresseerden.
U kunt ze gebruiken voor persoonlijke bezinning. Ook kunnen de meditaties bijvoorbeeld dienen als opening van een bijeenkomst. Kiest u ervoor meditaties te laten opnemen in uw kerkblad, dan graag met vermelding van de schrijver.

De auteur van deze meditaties, ds. J.R. Nienhuis trekt lijnen tussen Koran, Tenach en Oude en Nieuwe Testament. Hij gaat in op wat geloven voor een moslim betekent en waar dat geloof aan dat van joden en christenen raakt. Wat roept dit op aan herkenning en verdieping? Deze meditaties helpen ons niet alleen om de islam beter te begrijpen, maar ze helpen ook om opnieuw te overdenken wie de God van de joden en de christenen is.

Reacties kunt u sturen naar e-mailadres: ontmoetingmoslims@pkn.nl.  

Meditatie Namen reeks I 1-33 + inleiding

Meditatie Namen reeks II 34 – 66

Mediatie Namen reeks III 67 – 99