Kees Tinga neemt afscheid

Kees Tinga, onder meer verbonden als secretaris bij de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken, neemt woensdagmiddag 30 november afscheid van het betaalde kerkelijke werk. Geïnteresseerden kunnen zijn afscheidssymposium bijwonen, dat vanaf13.30uur wordt gehouden bij de Dienstenorganistie in Utrecht.

Kees Tinga (geboren 1947) is één van de mensen die de kerk in nagenoeg al zijn historische faseringen vanaf de jaren zestig heeft meegemaakt. Van 1978 tot 1992 was hij bedrijfspastor in het aartsbisdom Utrecht en bij DISK Nijmegen. Hij vervulde daarmee één van de functies die zich bewogen op het snijvlak van geloof en industrie, een functie die je amper meer terug kunt vinden in de huidige ontzuilde en geseculariseerde samenleving. In 1992 kwam Kees bij de Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving (ROS) in Leidschendam, al evenzeer een illuster gezelschap waar ook mensen als Herman Noordegraaf, tegenwoordig hoogleraar diaconaat bij de PThU, werkzaam waren.

Kees ging in 1999 mee naar de Dienstenorganisatie en hij zal zich verbaasd hebben over de vele vormen van structuur en rapportageplicht die in de meer ambtelijke structuur aan de Joseph Haydnlaan een behoorlijk verschil in bedrijfscultuur markeerden met wat de relatief vrije jongens eerder gewend waren. Kees voegde zich in de organisatie en neemt nu, woensdagmiddag 30 november, afscheid van het betaalde kerkelijke werk. Of het ook een afscheid zal zijn van het kerkelijke engagement is maar zeer de vraag, want Kees heeft al wel laten doorschemeren dat zijn passie voor kerk en samenleving ongeneeslijk in zijn DNA is opgenomen.

Kees is dertig betrokken geweest bij de Raad van Kerken. Hij was ook de laatste jaren actief. Hij voerde de pen van de beraadgroep Samenlevingsvragen, die de extraverte betrokkenheid van de Raad doordenkt, nadat er in de periode tot 2007 behoorlijk was gereorganiseerd bij de Raad van Kerken. Hij was één van de initiatiefnemers om als Vriend van de Raad een lans te breken voor donateurs in een poging om de eenzijdige bezuiniging van de Rooms-Katholieke Kerk financieel ongedaan te maken. Iets wat nooit helemaal gelukt is en misschien is dat ook wel een reden dat Kees gezegd heeft dat eventuele afscheidsgeschenken onder meer mogen worden overgemaakt naar Vrienden van de Raad van Kerken.

Kees was ook secretaris van de werkgroep Kerk en Milieu. Samen met Hans Schravesande en een groep zeer gemotiveerde mensen met groene handen heeft hij zich ingespannen om Nederland onder meer volop te betrekken bij de klimaattop die in Kopenhagen heeft plaatsgevonden. Ruim 900 kerken wist men in Nederland te verleiden om de klokken te luiden; een ongekend hoog aantal. Kees organiseerde diverse ontmoetingen voor de Raad van Kerken, zoals de KHV-conferentie waar Kerk, Humanisten en Vakverbond elkaar ontmoetten, een logische follow-up van zijn eerdere industriepastoraat.

Je trof Kees niet alleen op landelijk niveau, maar als je op bezoek ging bij de locale Raad van Kerken in Arnhem, kon het maar zo zijn dat je Kees ook tegen het lijf liep. Want hij droeg niet alleen bij aan de oecumene uit plichtbesef en omdat het zijn werk was, hij heeft ook een passie voor oecumene. En het is dan ook zeer aannemelijk dat we Kees via de voordeur uitzwaaien en hem via de achterdeur overal weer tegenkomen.

Kees Tinga neemt woensdagmiddag ook afscheid van zijn betalende werkgever Kerk in Actie. Het afscheidssymposium heeft de titel gekregen ‘Give Just Peace a Change’. Het is een knipoog naar ‘Just Peace’, de inzet van de Wereldraad voor een rechtvaardige vrede, een sleutelconcept van het Decennium tegen Geweld. Ook nu het Decennium tegen geweld is afgelopen, blijven gerechtigheid en vrede centraal staan in het beleid van de Wereldraad, blijkens de keuze van het thema voor de Assemblee van 2013 (in Busan, Korea) God of life, lead us to justice and peace. De basisbegrippen in het sociale denken van de Oecumene zijn zo benoemd. Zijn die basisbegrippen concreet genoeg om in de praktijk van het kerkenwerk te kunnen worden gebruikt en toegepast? In het symposium ‘Give Just Peace a chance’ nemen we

een proef op de som. Aan de hand van de in de slotverklaring van de vredesconferentie in Kingston (Jamaica) onderscheiden deelgebieden community, earth, market en peoples geven vier inleiders hun visie op de mogelijkheden en beperkingen van gerechtigheid en vrede als leidraad voor de sociale leer en praktijk van kerken en Oecumene in de komende jaren.

Het programma:
13.15 uur: Aankomst
13.30 Welkom door dagvoorzitter Ans Brandsma (oud-projectleidster ‘Geweld niet gewild’)
13.40 Give Just Peace a chance! Persoonlijke introductie door Kees Tinga (Kerk in Actie)
14.00 Vrede tussen mensen (Peace in the community): Herman Noordegraaf (hoogleraar Diaconaat PTHU)
Gesprek en discussie
14.30 Vrede met de aarde (Peace with the earth): Hans Schravesande (oudvoorzitter Kerk en Milieu)
Gesprek en discussie
15.00 Vrede in de economie (Peace in the marketplace): Rob van Drimmelen (secretaris-generaal Aprodev Brussel)
Gesprek en discussie
15.30 Vrede tussen de volken (Peace among the peoples): Greetje Witte Rang (o.m. lid van de Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van kerken en lid van de Theologische Werkgroep van de vereniging Kerk en Vrede)
Gesprek en discussie
16.00 Afronding
16.30 Gezellig samenzijn

Het Symposium vindt plaats in één van de zalen van het Protestants Landelijk Dienstencentrum aan de Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw komst van te voren aan te melden bij: Marijke Gaastra (m.gaastra@kerkinactie.nl; 030-8801886)