Estafettestok naar Berlijn

Nadat Rotterdam het afgelopen jaar de Taizé-jongeren mocht ontvangen is dit jaar Berlijn aan de beurt. Het is de eerste keer dat de bijeenkomst, waar zo’n 30.000 jonge mensen worden verwacht, in De Europese jongerenontmoeting, elk jaar georganiseerd door de Taizé gemeenschap, doet voor de eerste keer de Duitse hoofdstad aan. 

De bijeenkomst vindt plaats van 28 december 2011 tot 1 januari 2012. Ook vanuit Nederland worden er reizen georganiseerd richting de oosterburen en diverse jonge mensen gaan op eigen gelegenheid. Zoals bekend stimuleert de Raad van Kerken het bezoek, omdat de aandacht voor jonge mensen een speerpunt is voor het oecumenische werk. Na Brussel, Poznañ en Rotterdam, is deze 34ste Europese ontmoeting een antwoord op een uitnodiging van diverse kerken en de burgermeester van Berlijn.

Gedurende vijf dagen, zal de Duitse hoofdstad een kruispunt van Europa’s jongeren zijn en een symbool van een verenigd Europa, aldus de Taizé-gemeenschap in een persverklaring. De ontmoeting in Berlijn neemt plaats op een moment waarop Europa behoefte heeft aan een nieuwe levensadem en waarop veel mensen vraagtekens zetten bij de fundamenten en de grenzen van de Europese solidariteit. In Berlijn, zal broeder Alois, de prior van de Taizé gemeenschap, een beroep doen op alle deelnemers om zowel naar de bronnen van het geloof te gaan als ook tegelijkertijd naar wegen te zoeken die de versnippering en het uit elkaar groeien van de hedendaagse kerk en de maatschappij overwinnen.

Om te helpen met een humanitair project in Noord Korea, georganiseerd door de Taizé gemeenschap, zijn alle aan de ontmoeting deelnemende jongeren uitgenodigd eenvoudige medische apparatuur en medicijnen mee te nemen naar Berlijn. Deze zullen na afloop naar ziekenhuizen en klinieken op het Koreaanse platteland gestuurd worden.

Het programma van de Ontmoeting zal gefocust zijn op de drie dagelijkse gebeden: in de ochtend in de 150 gemeenten die deelnemen, in de middag en in de avond in de evenementenhal in Berlijn. Gedurende het avondgebed zal broeder Alois een korte overdenking geven. De jonge deelnemers, ondergebracht bij families in de regio, zullen de ochtenden besteden aan het ontmoeten van christenen uit de plaatselijke gemeenten en het ontdekken van tekenen van hoop in hun buurt. In de middag zullen zij deelnemen aan workshops over de bronnen van het geloof en over toewijding in het dienen van anderen. Verschillende thema’s – spirituele, sociale, politieke, economische en artistieke – worden aangeboden. Bijvoorbeeld; in de Rijksdag (Bundestag) zullen de jongeren discussiëren met leden van het Duitse parlement ronde het thema “Voor een meer rechtvaardige wereld: politiek en onze verantwoordelijkheid als burgers”. Onder de workshops staan ook een ontmoeting met de Joodse gemeenschap van Berlijn en een bezoek aan de grote moskee gepland.

Het gedetailleerde programma van de ontmoeting in Berlijn en de open brief die broeder Alois aan het schrijven is voor de deelnemers zullen beschikbaar zijn voor midden december. Aanmelden is mogelijk tot eind november. Twee vrijwilligers, gezonden door de gemeenschap, zijn voor twee weken in Nederland om verschillende kerkgemeenten, scholen en jongerengroepen te bezoeken.

Broeder Roger, oprichter van de Taizé gemeenschap, begon de “Pelgrimage van Vertrouwen op Aarde” dertig jaar geleden om jongeren te stimuleren dragers van vrede, vertrouwen en verzoening te zijn in de plaats waar zij wonen. Hij was in staat om in 1986, drie jaar voor het vallen van de Berlijnse Muur, Oost-Berlijn te bezoeken voor een ontmoeting die zes duizend jong volwassenen vanuit Oost Duitsland samenbracht. Het was noodzakelijk toestemming te vragen aan de communistische autoriteiten van Oost-Duitsland voor het vieren van een gebedsdienst in gelijktijdig de katholieke kathedraal en een grote protestantse kerk van de stad. Toestemming werd gegeven, met de voorwaarde dat geen deelnemers vanuit het Westen toegestaan waren. Deze periode is tot een einde gekomen en Berlijn is nu het symbool van het proces van eenwording van Duitsland en van Europa.

Foto:
De ruïne/gedenkplek herinnert aan een verdeeld en door oorlog geplaagd Europa