Deelneming met Kopten

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Cairo hebben het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Raad van Kerken in Nederland samen een brief gezonden aan de Koptische gemeenschap in Nederland. Vanuit de diepste waarden van beide godsdiensten wijzen de opstellers het gebruik van geweld tegen demonstranten af. Ze schrijven:

Beste leden van de Koptische Gemeenschap in Nederland,

Met veel verdriet en bezorgdheid hebben  wij kennis genomen van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Cairo. Wij zijn geschrokken van de beelden van het onacceptabele en excessieve gebruik van geweld van het leger  tegen burgers – met name christenen, maar ook moslims -, met 25 doden en 150 gewonden als gevolg.

Dit staat haaks op de hoop, die is uitgesproken in onze gezamenlijke verklaring die op 14 maart dit jaar is aangeboden aan de Ambassadeur van Egypte in Den Haag.

We gedenken de doden en hun nabestaanden in onze gebeden. We bidden om beterschap voor de gewonden. We leven mee met de getroffen gemeenschappen en het Egyptische volk als geheel.

We roepen op tot eerlijke rechtspraak van de veroorzakers van dit geweld en schadevergoeding voor de getroffenen. Op die manier wordt een duidelijke stap gezet om weer vertrouwen te krijgen als het gaat om de bescherming en de veiligheid van alle Egyptische burgers.

Namens het Contactorgaan Moslims en Overheid:
Kursat Bal, lid bestuur
Barbara Chalghaf, bureaumanager

Namens de Raad van Kerken in Nederland:
Marius van Leeuwen, vicevoorzitter
Sam van Leer, lid moderamen

 

———————————————–

Ook de Oecumenische Werkgroep Wehl laat weten medeleven te betuigen met allen die door de recente gebeurtenissen in Egypte ernstig getroffen zijn. De Werkgroep besloot om aaanstaande zondag in zowel de Rooms-katholieke als de Protestantse Kerk in Wehl aandacht voor de situatie in Egypte te vragen en voorbede te doen voor de Koptische christenen in dat land.
Richting de politiek spreekt de Werkgroep zijn bezorgdheid uit en vraagt minister Rosenthal stappen te ondernemen om er bij de regering van Egypte op aan te dringen de verhoudingen te verbeteren.