Rouwverwerking rampen

Overheidsinstellingen en particuliere organisaties krijgen in toenemende mate aandacht voor de rol van religies bij rouwverwerking. Een voorbeeld daarvan is het seminar dat donderdagmiddag 22 september wordt georganiseerd door Pinpoint in samenwerking met Monuta in Rotterdam.

Het seminar heeft de titel meegekregen ‘Nazorg en collectieve rouwverwerking bij rampen’. Een thema dat een steeds prominentere plaats inneemt op de veiligheidsagenda’s, niet alleen bij grootschalige rampen en crisissituaties, maar ook bij relatief kleinschalige gebeurtenissen met grote impact. Op de omvangrijke sprekerslijst staan ook ds. Rob Visser, tijdens het incident bij de naald op Koninginnedag, predikant in Apeldoorn en ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken en lid van de werkgroep die zich namens de Raad bezighoudt met de rol van religies bij rampen en nationale herdenkingen.

Crises, rampen en incidenten keren helaas met enige regelmaat terug. De overheid en bedrijven, maar ook gewone huishoudens merken daarbij steeds weer, dat wij leven in een “emotiesamenleving”. Ook een relatief kleinschalige gebeurtenis waarbij doden zijn te betreuren, heeft vaak een enorme impact in de samenleving. Vandaar dat het bureau voor management en advisering Pinpoint en de uitvaartorganisatie Monuta het punt van rouwverwerking een plek zeggen te willen geven op de agenda van een bredere bijeenkomst.

De initiatiefnemers stellen vast dat gemeenten, veiligheidsregio’s en ook het rijk (ministeries en staf) bij crisisbeheersing en rampenbestrijding in toenemende mate aandacht krijgen voor zaken als rouwverwerking en nazorg. Ze zien daarin ook een belangrijke taak voor zowel de overheid als de private sector. Recente ervaringen rond de vliegramp in Tripoli, de crash met Türkish Airlines in Amsterdam en het schietdrama in Alphen hebben weer nieuwe inzichten en lessen opgeleverd voor een verdere professionalisering van dit belangrijke proces.

Vragen zoals: ‘Wat is de impact van een drama binnen een relatief kleine leefgemeenschap?’, ‘Hoe te handelen bij een ramp op afstand?’, ‘Kan de publiekprivate samenwerking op dit terrein worden verbeterd?’, ‘Wat is de rol van de kerken in dit proces?’ en ‘Hoe belangrijk zijn de multiculturele aspecten?’ zijn daarbij aan de orde. De zaken komen aan de orde op het seminar ‘Nazorg en collectieve rouwverwerking bij rampen en crises’ op donderdag 22 september.

Het symposium vindt plaats in de aula van Monuta Memoriam, Langenhorst 100 in Rotterdam. Voor achtergronden en aanmeldingen: www.pinpoint.nl/Crisismanagement/se20110922.html. Telefonisch: 015-2127590. Zij die namens een kerk willen deelnemen kunnen met verwijzing naar dit bericht op de site van de Raad van Kerken om korting vragen

Foto: ds. Rob Visser

.