Waterlanders

In de rubriek ‘Wandelgangen’ luisteren we over de schouders mee van wat mensen uit de kerk onderling bespreken. Hieronder een gesprek over de boekenmarkt in Deventer. Een jonge dominee bezocht op zondag 7 augustus de grootste boekenmarkt van Europa met meer dan 6 kilometer boeken. Direct daarna gaat de jonge voorganger bij het ouderlijk huis langs. De aankopen komen op tafel. Op dat moment komen er een paar waterlanders bij de vader, die zelf ook predikant is, in de ogen. Het gesprek gaat dan als volgt verder.

De jongere: Pap, je huilt.
De oudere: Ik moet even slikken.
De jongere: Staat de koop je niet aan? Het zijn toch onschuldige boeken? Twintig delen ‘Commentaar op het Nieuwe Testament’ met mensen als Greijdanus voor 40 euro. En vijf delen commentaar  van Rashie op de Pentateuch voor 60 euro, vertaald door Onderwijzer. Top boeken toch?, ook vanuit jouw theologie.
De oudere: Inderdaad. Dat is het. Top. Ik moest daar honderden, nee meer dan duizend gulden voor betalen toen ik zelf nog student was.
De jongere: Ach, ik snap het. Het zijn tranen van trots. Je bent blij dat je kind niet alleen een goed theoloog is, maar ook een goed handelaar.
De oudere: Nee, ik ben wat verdrietig. De lage prijs laat zien dat de kennis en de interesse voor de theologie is verdampt. De boeken hebben geen waarde meer. Niemand begeert ze.