Kerk actief in Tottenham

De Methodistenkerk in Tottenham steunt de slachtoffers die de afgelopen tijd in Londen zijn gevallen. Ds. dr. Valentin Dedji, voorganger van de methodisten kerk St. Mark’s in Tottenham, heeft onder meer een bezoek gebracht aan de familie van Mark Duggan, de 29-jarige man, die de aanleiding vormde voor de rellen die zaterdag begonnen in de Londense wijk Tottenham.

De aanleiding voor de dood van Mark Duggan is nog niet ontrafeld. De politie suggereert dat hij het vuur opende op een agent. Anderen spreken dat tegen. Vanuit de wijk reageerde men furieus. De wijk Tottenham staat toch al bekend als een van de armste wijken van Groot-Brittanië, waar van ouds spanningen heersen tussen politie en vooral zwarte jongeren.

Ds. dr. Valentin Dedji is één van de leiders, die vanuit de kerk in High Road steun geeft aan de slachtoffers. Valentin Dedji werkt al elf jaar als methodistenpredikant in Tottenham. Hij komt oorspronkelijk uit Benin in West-Afrika. Hij geeft vooral op een missionaire manier invulling aan zijn werk in Tottenham.

Er zijn verschillende families dakloos geworden, vertelt de voorganger. ‘Veel publieke diensten en privé-zaken zijn vernield. Het proces van herstel zal lang duren’.

Oecumenisch

‘We werken sterk oecumenisch in Tottenham. We denken dat het ons mandaat is te treuren met de treurenden. We willen de families steunen en de slachtoffers van de rellen; we willen hen bijstaan met gebed waar sprake is van verlies van leven. We weten niet waarom dit gebeurt; de reden te weten maakt uiteindelijk ook deel uit van het helingsproces’.

Christenen kwamen gisteravond met hun leiders bijeen in Tottenham om een vredeswacht te betrekken bij Monument Way. Er zijn steunbetuigingen vanuit de hele wereld. ‘Ik heb berichten ontvangen uit Australië, Canada, Frankrijk en Kenia van mensen die hulp willen bieden’, aldus ds. dr. Valentin Dedji. ‘De steun van collegae, gewone gemeenteleden en vrienden uit het buitenland heeft ons bemoedigd. We hebben de voortdurende biddende steun nodig van een ieder. Bovenal hebben we nodig, dat God ons wijsheid geeft, en zijn geest van onderscheid en bescherming’.

Gebed

Pat Took, voorzitter van de Unie van Baptistengemeente in Groot-Brittanië, heeft een oproep gedaan om te bidden voor vrede, zodat er rust kan zijn in de huizen en veiligheid op de straat.

‘Wilt u meedoen met het gebed voor vrede voor onze steden, en speciaal voor de mensen van Tottenham?

Bid voor de familie en de vrienden van Mark Duggan als ze de schok van dit geweld moeten verwerken en zijn vroegtijdige dood.

Bid dat de omstandigheden van zijn dood helder mogen worden voor iedereen, en dat zij die hem liefhebben vertrouwen kunnen hebben dat er gerechtigheid zal zijn.

Bid voor iedereen die getraumatiseerd is door de gebeurtenissen van dit weekend, de politieagenten die gewond zijn geraakt, en hun families, zij die hun huis zijn kwijtgeraakt en hun zaak, zij die hun gevoel voor zin in het leven hebben verloren en het idee in een vriendelijke en veilige plaats te wonen.

Bid voor onze politie, dat er uitzonderlijke mannen en vrouwen zijn, die in staat zijn de hoop en de angsten te begrijpen van alle verschillende mensen en groepen waarmee ze te maken krijgen, in staat zijn ook om de wet te handhaven met wijsheid, integriteit en discretie, in staat zijn om over vooroordelen heen te stappen, zowel hun eigen vooroordelen als die van anderen.

Bid voor de ondernemers en zakenlieden met een motivatie en met energie om duurzame en interessante banen te creëren voor gewone mensen die in Tottenham leven en op andere plaatsen in ons land.

Bid voor moeders en vaders om standvastig en met overtuiging te staan in het midden van hun families, om disciplines te geven van liefde, waarheid en een voorbeeld. Dat zij in staat zijn om een model te zoeken voor gerechtigheid zonder geweld.

Bid voor de jongeren, dat ze willen luisteren naar de stemmen die hen zeggen met moed en vrijheid te leven, dat ze zich afwenden van die invloeden die hen roepen tot vervreemding en slachtofferschap.

Bid voor de kerken van Tottenham, en speciaal onze kerk aan de High Road and zijn predikant, Peter George, dat ze gemeenschappen van hoop en verzoening mogen zijn, voorposten van Gods komende Koninkrijk.

Bid voor de toekomst als bronnen schaars zijn, banen en huizen moeilijk te vinden. Dat wij degene mogen zijn die oprechte betrokkenheid laten zijn bij de buurt, het zout dat de neiging weerstaat om alleen voor onszelf te zorgen, het licht dat de vele dimensies openbaart van goed te doen onafhankelijk van rijkdom.

Omwille van mijn familie en vrienden zeg ik u: ‘vrede zij met u’.Amen.

Foto’s:
Rellen in Tottenham
ds. dr. Valentin Dedji