Vrede uit diverse koker

Onder de noemer van ‘vrede’ dient zich de situatie in en rond Israël nadrukkelijk aan als een belangrijk thema voor het najaar. Diverse organisaties kondigen aan het thema op de agenda te zullen plaatsen. Daarmee krijgt het Midden-Oosten – naast het geweld, de prille democratische initiatieven en de beknotting van vrijheden in landen als Syrië, Egypte en Libië – ook volop media-attentie in de discussie tussen de Palestijnse benadering en het Israëlische belang. Op dit moment liggen er drie initiatieven op de oecumenische tafel.

De Kairos-werkgroep Palestina heeft om een gesprek gevraagd met een vertegenwoordiging van de Raad van Kerken om een verder beeld te krijgen van hoe er in de kerken is gereageerd op het Palestijnse Kairos-document, dat in december 2009 naar buiten is gebracht. De werkgroep houdt vervolgens een tweedaagse conferentie op 15 en 16 september aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Er is inbreng van onder meer dr. Arjan Plaisier (PKN) en prof. dr. Marcel Poorthuis (RKK). Deze conferentie, aldus de organisatoren, wil een belangrijke aanzet zijn tot hernieuwde bezinning in theologie, kerken en samenleving over vragen rond rechtvaardigheid, en de verhouding tussen theologie en recht.

Een ander initiatief komt van het Simon Wiesenthal Instituut te Brussel. Het instituut opent het academiejaar op 4 oktober onder meer met een college over het thema ‘Wereldraad van Kerken: ‘Het bestaan zelf van de staat Israël is een zonde (6 juli 2011)’’. In het septembernummer van het Simon Wiesenthal Bulletin gaat dr. Hans Jansen indirect ook het gesprek aan met de oecumenische geledingen, als hij in een eerder uitgesproken tekst bericht dat er vier keer per jaar een Palestinian Incitement Index verschijnt van de Israëlische overheid, waarop alle uitingen van vijandschap en haat tegen Israël worden geregistreerd en geanalyseerd. Jansen spreekt de hoop uit, dat de index ook aandacht krijgt van ‘het Vaticaan, De Wereldraad van kerken, de PKN, de Lutherse Synode, de Nederlandse Bisschoppen-conferentie, de lan­delijke Raad van Ker­ken en de Raad van Patriarchen en Bisschoppen in het Midden-Oosten’. 

De PKN tenslotte heeft bekend gemaakt dat het thema voor de Israëlzondag, tradtiegetrouw de eerste zondag van oktober, zal zijn: Tijd voor Vrede. Er is een werkmap gemaakt met materiaal waarop men kan terugvallen (www.pkn.nl/tijdvoorvrede).

Foto uit het jaarverslag van Simon Wiesenthal Instituut, waar gesproken wordt over een stelling van dr. Hans Jansen (rechts op de foto).