Acties voor PGB

De werkgroep Arme Kant van Nederland / Eva van de Raad van Kerken steunt de actie tegen de kabinetsplannen die leiden tot afschaffing van het persoonsgebonden budget (pgb). Per Saldo, de belangenvereniging, voert actie tegen de plannen die de inkomens van 117.000 mensen onder druk brengen.

Het pgb in de AWBZ dreigt voor 90 procent verloren te gaan. ‘Daarmee verliezen mensen met een beperking de regie over hun eigen leven. De plannen van het kabinet brengen hen terug naar afhankelijkheid en bevoogding’, aldus Per Saldo, ‘Daarnaast veroorzaakt dit een fors verlies van innovatieve vormen van zorg’.

De werkgroep Arme Kant van Nederland van de Raad van Kerken wijst op de groeiende zorg van Per Saldo en op de aangekondigde protestactie op 19 september in Den Haag. Daar zullen patiëntenorganisaties en vakbonden participeren in een gezamenlijke demonstratie tegen de gestapelde maatregelen, die chronisch zieken en gehandicapten raken. De afbraak van het pgb heeft daar direct mee te maken.

Er is een petitie opgesteld. En er volgen meer mededelingen direct na de vakantie; zie www.pgb.nl.

Foto: Een associatieve keus uit de collectie van het Bonnefantenmuseum Maastricht