Schuil begint bij Oikos

Hij gaat van een bedrijf waar tienduizenden euro’s in omgaan naar aan bedrijf waar in 2010 circa 1,3 miljoen euro aan uitgaven konden worden genoteerd. Vanaf 1 augustus verruilt drs. Gerhard (G.H.) Schuil, 37 jaar, zijn taak bij Rank a Brand voor die van directeur bij Oikos.  Hij komt er op een belangrijk moment in de geschiedenis; het jaarverslag over 2010 laat zien dat de overheid in 2009 nog 13,5 procent van de inkomsten verzorgde, maar die bijdrage is in 2010 verdwenen.

Inmiddels zijn het de kerken die voor 48 procent de uitgaven van Oikos dekken. Daaronder zijn Kerk in Actie, de katholieke Commissie Projecten in Nederland, de Remonstranten, de Doopsgezinden, de Oud-Katholieken en de Quakers.  Ook non-gouvernamentele organisaties en fondsen dragen bij in een sluitende begroting die van 1,5 miljoen euro in 2009 naar 1,36 miljoen in 2010 is gegaan.

Het bedrijf Rank a Brand, waar Gerhard Schuil tot nu toe voorzitter was, houdt zich bezig met het vergelijken van bedrijven door te peilen in hoeverre ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op basis van vragenlijsten krijgen bedrijven een score op duurzaamheid uitgedrukt in thema’s als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, klimaatverandering en milieu.

Rank a Brand moet werken op basis van subsidies. In 2009 was er 50.000 euro van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. In 2010 kon men in het kader van de SOM-regeling aanspraak maken op 75.000 euro. 

De stap naar Oikos lijkt dan niet zo groot. Ook Oikos is afhankelijk van subsidies. Men werkt er als oecumenische organisatie aan veranderingen in de Nederlandse samenleving gericht op rechtvaardige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. Oikos doet dat door middel van onderzoek, educatie en campagnes.

Het bestuur van Stichting Oikos heeft drs. Gerhard  Schuil per 1 augustus benoemd tot directeur van Oikos. Gerhard Schuil volgt Ineke Bakker op, die eerder dit jaar aan de slag ging als directeur van STEK in Den Haag en die daarvoor lange tijd werkte als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Ineke is overigens nog steeds met de Raad verbonden, onder meer als lid van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken.

Gerhard Schuil heeft eerder in zijn carriere zich beziggehouden met Impulsis, het gezamenlijk programma van Edukans, ICCO en Kerk in Actie gericht op draagvlakversterking voor Internationale Samenwerking in Nederland. Als directeur van Oikos zal Gerhard Schuil zich inzetten om de ambities uit Oikos’ beleidsplan te realiseren. Schuil: “Als we willen dat meer mensen kiezen voor een duurzame levensstijl, zullen we ze niet alleen moeten bereiken, maar vooral moeten ‘beraken’. Speerpunt voor Oikos de komende jaren is het realiseren van verbindingen tussen mensen die zich met hart en ziel willen inzetten voor een betere toekomst. Het huidige politieke en maatschappelijke klimaat vraagt om compassie en betrokkenheid.” 

Oikos-voorzitter Hein Pieper uit Deventer: “Nederlanders blijven massaal voorop lopen als het gaat om internationale samenwerking en betrokkenheid bij grote maatschappelijk uitdagingen. Alleen de vormen waarin dit gebeurt zijn aan het verschuiven. Oikos wil in de komende jaren nog meer de brug zijn tussen deze passie van mensen en de grote uitdagingen waarvoor we staan. Met de heer Schuil gaat Oikos de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”