Pinksterboodschap Wereldraad

De kracht van de Heilige Geest is de goddelijke zegen waarvoor christenen danken tijdens Pinksteren. Dat is de kern van de jaarlijke Pinksterboodschap van de acht voorzitters van de Wereldraad van Kerken.

Pinksteren biedt volgens hen ‘een nieuwe kans aan elke kerkgemeenschap en aan ieder van ons om de komst en de gave van de Heilige Geest te vieren, te verlengen ons vertrouwen in de macht van de Geest te vernieuwen.’ Ze nodigen ons uit om te bidden om getuigen te worden, zowel van Christus’ kruis en opstanding als van ‘gerechtigheid, vrede en hoop’ in de wereld.

Hieronder de vertaling van de boodschap van de Wereldraad van Kerken. De originele Engelstalige tekst vindt u hier.

‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 

De belofte van de opgestane Christus voor zijn hemelvaart werd geactualiseerd op de dag van Pinksteren in twee soorten van macht: het geluid ‘als van een geweldige windvlaag’en ‘tongen als van vuur’ (Hand. 2:2-3). De komst van de Heilige Geest overtreft alle mogelijke beschrijvingen. Om deze reden gebruikt de evangelist Lucas het woord ‘als’. De krachtige wind vernieuwt volledig de hele atmosfeer, het creëert een nieuw klimaat,een ‘leven-gevende’ omgeving van adem en energie. ‘Deze energie vulde het gehele huiswaar zij zaten.’ De discipelen waren overstroomd, ondergedompeld, ‘gedoopt’ in deze goddelijke energie, zoals de Heer eerder had aangekondigd: ‘maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ (Hand. 1:5).

Het andere type van de macht wordt gesymboliseerd door ‘tongen als van vuur’. Het is een manifestatie van de ongeschapen energie van God. Het vuur brandt, verwarmt, verlicht. De Heilige Geest werkt in de wereld ‘als’ vuur, het verbrandt wat gevaarlijk of niet nuttig is, verwarmt de aarde, troost, versterkt. De Heilige Geest zal altijd een bron van verlichting blijven, de waarheid onthullen over het mysterie van de Heilige Drie-eenheid en van het menselijk bestaan.

Toen de Heilige Geest kwam ‘waren ze allen bij elkaar’ (Hand. 2:1) in een viering van dankzegging – ‘Pinksteren’. De Geest komt op een bijeenkomst van gelovigen – onder de broeders in ‘een groep van ongeveer honderdtwintig mensen’ (vgl. Handelingen 1:15), met de bedoeling deze groepering te transformeren in de kerk van de Drie-ene God. De ‘hevigewindvlaag’ is niet afkomstig van een aardse richting, maar ‘uit de hemel’, uit de ‘Vader in dehemel’. De vurige aanwezigheid is opgesplitst in tongen ‘en het zette zich op ieder van hen.’ 

Op deze manier wordt de directe relatie tussen de Geest en het Woord van God (de Logos) onthuld, samen met het persoonlijke karakter van de goddelijke gaven. De Geest zal Christus als Heer en Redder (vgl. 1 Kor. 12:3) voor de mens onthullen en zal hem, samen met zijn genade, in het menselijk hart sluiten. De Heilige Geest blijft het reddende werk van Christus verrichten. In tijd en ruimte straalt de goddelijke energie, in manieren die vaak onbegrijpelijk zijn voor de menselijke geest. ‘De wind (pneuma) waait waarheen hij wil.’ (Johannes 3:8). 

De macht die de discipelen op Pinksteren ontvangen met de komst van de Heilige Geest, heeft niet alleen betrekking op hun spirituele vooruitgang en persoonlijke groei. Het is geen individualistische verlichting, niet een gelukkige staat van extase waarvan alleen zij kunnen genieten. Het wordt aangeboden voor de overdracht van het ‘evangelie van redding’ voor alle bewoners van de wereld – de oecumene – om het werk van de transformatie van de wereld voort te zetten, het werk dat Christus begon: ‘[Jullie] zullen […] kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Hand.1:8). De discipelen, die tot dat moment bang waren, veranderen in moedige apostelen die worden uitgezonden om het werk van Christus in de wereld voort te zetten. En de kerk wordt voor altijd ‘apostolisch’. 

De standvastige wens van alle gelovigen is een tempel van de Heilige Geest te worden, om hun persoonlijkheid te vervolmaken met de rijpheid van de vruchten van de Geest (Gal.5:22), iedereen kan uitgroeien tot een drager van de Geest van liefde, waarheid, heiligheid en verzoening in zijn omgeving, zowel dichtbij als veraf, en bijdragen aan een constante vernieuwing van de mensheid.

Elk feest van Pinksteren biedt een nieuwe kans in elke kerkgemeenschap en aan ieder van ons, om eucharistisch en doxologisch de komst en de gave van de Heilige Geest te (be)leven, om ons vertrouwen in de macht van de Geest te vernieuwen en te bidden met alle intensiteit van onze ziel:

Al-Heilige Geest, ‘kom en woon in ons en reinig ons van elke smet’
Versterk onze moed en vastberadenheid.
Vernieuw en geef nieuwe adem en kracht aan de kerk.
En geef ons de kracht om, in de lijdende wereld van vandaag,
‘martelaren’ te worden van het kruis en de opstanding, 
getuigen van gerechtigheid, vrede en hoop.


Archbishop Dr Anastasios of Tirana and All Albania, Orthodox Autocephalous Church of Albania
Mr John Taroanui Doom, Maohi Protestant Church (French Polynesia)
Rev. Dr Simon Dossou, Methodist Church in Benin
Rev. Dr Soritua Nababan, Protestant Christian Batak Church (Indonesia)
Rev. Dr Ofelia Ortega, Presbyterian-Reformed Church in Cuba
Patriarch Abune Paulos, Ethiopian Orthodox Tewahedo Church 
Rev. Dr Bernice Powell Jackson, United Church of Christ (USA)
Dame Dr Mary Tanner, Church of England