ND over Kerkennacht

Hoe berichten de media over de ophanden zijnde kerkennachten? Met die vraag hield het bureau van de Raad van Kerken de verschillende publicaties en berichten tegen het licht die worden gemaakt over de nachten van 24 en 25 juni wanneer in diverse steden in Nederland de kerkdeuren open zijn. Vandaag het Nederlands Dagblad. Een cijfermatige insteek.

De kerkredactie van het Nederlands Dagblad heeft al eerder over de Kerkennacht bericht. Daarom valt het bericht na de persconferentie iets kleiner uit dan in het Reformatorisch Dagblad. De redactie kiest een cijfermatige kop: ‘Kerkennacht in meer dan 20 plaatsen’. De redactie maakt duidelijk dat het voor het eerst is dat de Kerkennacht landelijk wordt afgestemd. Men noemt ook de prognose van 50.000 bezoekers en stelt vast ‘dat het daarmee het grootste oecumenische evenement kan worden in Nederland’.

Vervolgens geeft de redactie de internationale achtergronden met een verwijzing naar Duitsland en naar eerdere edities van de Kerkennacht in Nederland. Net als het Reformatorisch Dagblad noemt men de oecumenische breedte van het initiatief. En men citeert de algemeen secretaris van de Raad die het een vorm van oecumene van deze tijd noemt en een initiatief van onderop.

Men noemt als follow-up het onderzoek dat de Theologische Universiteit verricht tijdens de Kerkennacht en de planning om in 2013 weer een landelijk afgestemde Kerkennacht te houden.

Samenvattend en vergelijkend met het Reformatorisch Dagblad kan worden gezegd dat het Reformatorisch Dagblad meer de theologische bedding benoemt en dat het Nederlands Dagblad vooral feitelijk, zakelijk informeert. Het aantal geciteerde mensen blijft beperkt tot de algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

Voor een bespreking van het verslag in het Reformatorisch Dagblad: klik hier.
Meer informatie: www.kerkennacht.nl