Enthousiasme Kerken8

Ondanks de regen hebben vele tienduizenden bezoekers in het achterliggende weekend de kerkennacht 2011 bezocht. Schattingen variëren van 30.000 tot 50.000 bezoekers. Plaatselijke initiatiefnemers zijn buitengewoon tevreden met de vele positieve reacties, zowel vanuit het publiek als van de vrijwilligers die de bezoekers hebben geïnformeerd en onderhouden.

De kerken hebben in achterliggend weekend de deuren opengezet in diverse meest grote plaatsen. In totaal konden bezoekers terecht in zo’n 200 kerkgebouwen in meer dan 20 plaatsen. Er was een gevarieerd programma van kunst, cultuur, engagement en spiritualiteit. In Amersfoort bleven vele voorbijgangers staan bij de graffitikunstenaars die thema’s als ‘vrede’ en ‘zang’ uitdrukten. In Utrecht trok de cabaretier Claudia de Breij een volle Domkerk met haar preek van de leek.

Schattingen van het aantal bezoekers liggen ver uiteen, doordat mensen vaak hele kerkentochten ondernemen en van het ene godsgebouw naar het andere trekken. Diverse openluchtactiviteiten laten zich moeilijk meten, omdat er nogal wat mensen in het voorbijgaan kennis nemen van de activiteiten. Aantallen variëren van enkele honderden in plaatsen die nog geen traditie hebben opgebouwd met de kerkennacht tot7500 ineen grotere plaats als Utrecht.

De organisatie is zeer in zijn nopjes met de vele bezoekers. Ds. Bert Kuipers, voorzitter van de initiatiefgroep: ‘Het is voor het eerst dat de kerkennachten landelijk op elkaar zijn afgestemd. Je merkt dat het enthousiasme doorwerkt, niet alleen bij het publiek, maar ook bij de organiserende vrijwilligers’. Willem van de Molen uit Lelystad, een plaats die voor het eerst meedoet met de kerkennacht, schat dat ongeveer een derde van de mensen de bezochte kerk niet eerder is binnengekomen. Arie Noordermeer uit Utrecht schat dat aantal zelfs nog iets hoger, ongeveer de helft. Noordermeer: ‘De kerkennacht is daarmee ook een missionaire activiteit en laat iedereen zien wat kerken zoal in huis hebben’. In diverse plaatsen was de burgerlijke overheid vertegenwoordigd. Men noemde de inbreng van de kerken in de samenleving van wezenlijk belang. Wethouder Corrie Louwes van Rotterdam daagde de kerken uit nog iets brutaler te zijn, omdat de mensen in de stad de warmte van de kerk nodig hebben. Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort vertelde dat de kerken de burgers iets kunnen geven wat bij de overheid op die manier niet te vinden is.

De organisatie hoopt in de loop van het jaar met een wetenschappelijk onderzoek te komen waarin motieven en ervaringen verder worden geanalyseerd. Prof. dr. Henk de Roest, praktisch theoloog aan de Protestantse Theologische Universiteit leidt het onderzoek. Over twee jaar – zo is de bedoeling – zal er opnieuw een landelijk afgestemde kerkennacht zijn op 21 en22 juni 2013. Diverse steden die nu niet hebben meegedaan hebben al laten weten dan ook van de partij te willen zijn. De kerkennacht 2011 vond plaats in: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Den Helder, Deventer, Duiven, Eindhoven, Gouda, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam / Voorburg, Lelystad, Nijmegen, Rijswijk, Rotterdam, Soest, Utrecht en Veenendaal. 

Foto’s:
Gouda (ontvangen via coördinator Eveline Bersma)
Amersfoort (ontvangen via coördinator Koos van Noppen)
Rotterdam (foto Raad van Kerken in Nederland)