EA over RvK

De Evangelische Alliantie stelt in het jaarverslag over 2010 dat de samenwerking met de Raad van Kerken in Nederland verder groeit. ‘Een mooi voorbeeld van die samenwerking is natuurlijk de Week van Gebed’, aldus het jaarverslag, ‘samen stellen we het thema en de datum vast’.

De Evangelische Alliantie stelt jaarlijks een overzicht, tegelijk evaluatie vast over het achterliggende jaar. Bij het thema ‘netwerken’ wordt de Raad van Kerken als één van de eerste institutionele partners genoemd. Daarna volgen andere organisaties zoals de Evangelische Zendingsalliantie, de Nederlandse Zendingsraad en de SKIN-kerken. Bij het thema noemt men verder meer persoonlijk toegespitste initiatieven zoals de vastenretraite, het initiatief ‘Wij kiezen voor eenheid’ en het Christelijk Sociaal Congres.

Wat de Raad van Kerken betreft gaat het jaarverslag door op de samenwerking op locaal niveau. Aansluitend bij de week van gebed zegt het jaarverslag: ‘Vooral op plaatselijk niveau zien we mooie dingen gebeuren en breidt de samenwerking zich tijdens de Week van Gebed uit’.

De EA werkt onder meer met de Raad samen binnen de stuurgroep Veelkleurig Getuigen. Het jaarverslag refereert aan de multiculturele viering tijdens de Opwekkingsconferentie. Ook doet de EA mee aan het ‘Beraad van Kerken’ dat door de Raad van Kerken samengeroepen wordt. Het jaarverslag refereert verder aan een gesprek met het moderamen ‘over andere vormen van samenwerking’.

Onder het kopje van de Raad van Kerken meldt de EA tenslotte dat er ook afspraken gemaakt zijn met de Rooms-Katholieke Kerk over een dialoog n.a.v. Koinonia – het verslag van de besprekingen tussen de World Evangelical Alliance en de Rooms-Katholieke Kerk.