Avondmaal in Dresden

Ongeveer vijfhonderd gelovigen uit verschillende kerkelijke tradities hebben op de evangelische Kirchentag in Dresden het gemeenschappelijk avondmaal gevierd. De viering vond plaats in de diakonessenkerk in Dresden-Neustadt. De Lima-liturgie lag ten grondslag aan de viering.

‚De Lima-liturgie ontstond in de bloeitijd van de oecumenische beweging’, legt Petra Bosse-Huber uit, de vice-voorzitter van de Evangelische Kerk in Rijnland. ‚De Lima-liturgie houdt het oecumenische vuur warm in een tijd dat het oecumenische elan is afgenomen’. Zoals bekend vieren protestantse en episkopale kerken gezamenlijk de eucharistie / avondmaal, maar rooms-katholieke en orthodoxe kerken stellen de viering niet open naar andere christenen.

De oud-katholieke bisschop Matthias Ring was in zijn verkondiging kritisch naar mensen die een gezamenlijk avondmaal van katholieken, orthodoxen en protestanten afwijzen. ‚Het is eigenlijk onvoorstelbaar als mensen blokkades oprichten, die anderen de toegang moeilijk maken. God opent de weg naar gemeenschap, zonder een prestatie vooraf te verlangen. Wij christenen moeten zijn grootmoedigheid als maatstaf nemen’.

De liturgie werd geleid door de landsbisschop Friedrich Weber; ook twee vertegenwoordigers van de Anglicaanse kerk participeerden: Nicholas Baines, bisschop van Bradford en canon David Porter uit Coventry.

Coventry

De Engelse stad Coventry is in november 1940 door een Duits bombardement verwoest met uitzondering van de kathedraal. In februari 1945 werd vervolgens Dresden door Engelse en Amerikaanse luchtaanvallen zwaar getroffen. Tijdens een verzoeningsactie in de jaren zestig hebben Engelsen bijgedragen aan de wederopbouw in Dresden. Coventry is sinds 1959 partnerstad van Dresden.

Nadenken

De voormalige minister-president van Sachsen-Anhalt, Reinhard Höppner (SPD) voerde het woord tijdens een van de bijbelse bezinningen. Hij noemde de Duitsers ‚wereldkampioen in het verdringen van problemen’. Hij waarschuwde voor het  onbegrensde verlangen naar meer rijkdom. Hij verwees daarbij naar de katastrofe in Fukushima. Hij refereerde ook aan de ontkenning van de kllimaatkatastrofe. Volgens Höppner worden er twe einig zaken diep vanuit het hart gezegd. Politici laten zich te zeer leiden door ‚taktische uitspraken’. Te veel mensen ‚denken zelf niet na’.

Racisme

Er wordt volop gediscussieerd tijdens de kerkendagen. De interreligieuze gesprekken horen bij de meest intensieve. Het joods-christelijk gesprek staat stil bij het feit dat er al vijftig jaar teksten worden uitgewisseld. Van recentere datum is de christelijk-islamitische dialoog. Yasemin Shooman van het Centrum voor Antisemitisch onderzoek van de Theologische Universiteit in Berlijn stelde vast, dat er in toenemende mate sprake is van anti-islamitisch racisme in Duitsland. Stephan J. Kramer, algemeen secretaris van de de Raad voor het Jodendom stelde, dat het racisme tegenover moslims zo sterk groeit dat men zich er meer tegen moet verzetten.

Geloof

Naar aanleiding van de Kirchentage heeft het onderzoeksbureau Infratest Dimap een enquete gehouden om de geloofsbeleving van de Duitsers in beeld te brengen. Meer dan de helft van de Duitsers gelooft in God, maar de verschillen tussen het voormalige Oost- en West-Duitsland blijven opmerkelijk groot. Volgens de enquête gelooft 58 % van de Duitse bevolking in God, 38% gelooft niet in een opperwezen. Opmerkelijk meer vrouwen (66%) dan mannen (49%) geloven in God.

In West-Duitsland gelooft ruim tweederde (67%) van de inwoners in God, in het voormalige Oost-Duitsland slechts een op vier. Oost- en West-Duitsers zijn het wel eens over het gewicht van belangrijke christelijke waarden, zoals naastenliefde of barmhartigheid. Voor 90% van alle Duitsers zijn deze waarden belangrijk of zelfs zeer belangrijk.

Nederland

Er zijn ook verschillende Nederlandse bezoekers. Het Friesch Dagblad meldt dat de kunstenares Aafke Holman uit Burum is uitgenodigd om te exposeren in Dresden. Holman toont veertig psalmen-aquarellen uit haar in 2008 voltooide psalmen-project. Holman zette alle psalmen om in schilderijen met een klein gedicht.

De 33ste evangelische Kirchentag in Dresden duurt van 1 tot 5 juni. Er worden in totaal zo’n 118.000 mensen verwacht. Er zijn alleen al bij de organisatie 38.000 mensen betrokken. De vorige kerkendagen in Hamburg trokken eenzelfde aantal bezoekers.

Duitsland telt officieel 24 miljoen evangelische christenen, 25 miljoen katholieken, 1,5 miljoen orthodoxe gelovigen en 700.000 tot 800.000 gelovigen van de zogeheten ‘Freikirche’.

Foto: Jonge Kirchentag-gangers zoeken verkoeling in Dresden