Veelkleurige Pinksteren

Op zaterdag 11 juni is er tijdens de pinksterconferentie van Stichting Opwekking een interculturele viering. Vanuit de volle kerkelijke breedte zullen christenen samen vieren dat de christenheid in ons land een multicultureel gezicht heeft gekregen en ongekend veelkleurig is. Veelkleurig Getuigen heeft ook tot doel om de veelkleurigheid van het kerken en christendom zichtbaar, hoorbaar en tastbaar te maken.

Dit jaar staan de christenen uit het Midden-Oosten centraal. Christenen uit Irak, Egypte, Iran en andere landen uit de regio vertellen over de kerk in hun landen van herkomst en over hun migratie naar Nederland. Zij zullen getuigen van Gods werk in hun leven, maar ook over de moeiten en de angst die de kerk van het Midden-Oosten al tientallen jaren teistert. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland zal een getuigenis geven en het koor Mor Ephrem zal enkele liederen zingen.

Het bijbelboek Daniël is de leidraad voor de viering. Dit boek beschrijft de situatie van het volk Israel dat zich in de zesde eeuw voor Christus in ballingschap bevond in Babel (het huidige Irak). De mensen in deze regio hunkeren naar een toekomst van recht en vrede.

De essentie van Veelkleurig Getuigen is het ontdekken van de rijkdom van elkaars tradities en geschiedenis. Het is verrijkend om te genieten van verschillen maar ook van de herkenning van universele waarden die christenen uit allerlei landen en uit verschillende tradities delen. De viering vindt plaats op zaterdagmiddag 11 juni om 14.30 uur in de Nazorgtent, op het conferentieterrein in Biddinghuizen, Flevoland. 

Iedereen is van harte welkom! Voor meer informatie over de conferentie, het programma, de routebeschrijving e.d.: www.opwekking.nl (Pinksteren 2011).

Veelkleurig Getuigen is een gezamenlijk initiatief van de Evangelische Alliantie (EA), de Evangelische Zendingsalliantie (EZA), de Nederlandse Zendingsraad (NZR), de Raad van Kerken (RvK) en Samen Kerk in Nederland (SKIN) in samenwerking met de stichting Opwekking. Tijdens de pinksterconferentie van 2010 vond de eerste interculturele viering plaats.

Foto: archief van eerdere bijeenkomst