Thema gebedsweek 2012

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2012 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Winnen met gevouwen handen’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 15:57. Het woord overwinning staat daarbij centraal. De gebedsweek van beide organisaties vindt plaats van 15 tot 21 januari 2012. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan. 

Het thema geeft iets weer van de spanning tussen winnen op basis van een menselijke prestatie en het begrip overwinning zoals christenen dat beleven in hun geloof. De overwinning van Jezus Christus op de dood is een centraal geloofsthema. Niet alleen het perspectief van een leven na de dood, maar ook het effect van die overwinning in het hier en nu geeft het dagelijks leven nieuwe kleur en invulling. Thema’s als lijden, dienstbaarheid en gerechtigheid komen in een ander licht te staan. Gebed speelt daarbij een essentiële rol.

Diverse kerken uit Polen hebben dit jaar de tekst aangedragen. De bevrijding van het communisme geeft het begrip ‘overwinning’ voor het voormalige Oostblokland een extra dimensie. Daarnaast is het thema een knipoog naar het Europees Kampioenschap Voetbal dat in2012 inPolen en Oekraïne wordt gehouden.

De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken werken inmiddels al een aantal jaren samen in de voorbereiding van de gebedsweek. Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie ontwikkelen beide materiaal voor de gebedsweek dat gericht is op de eigen achterban. Die gebedsmaterialen verschijnen in het najaar.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In de traditie van de EA bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.

Foto: kerkdeur van kerk in Warschau, hoofdstad van Polen, waar het gebedsmateriaal vandaan komt voor 2012; de handen ontbreken op de foto, tenzij je de deur als de belichaming ziet van de handen