GKV overwegen associatie

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt overwegen de mogelijkheid om associé te worden van de Raad van Kerken in Nederland. HetReformatorisch Dagbladbericht dat op zaterdag 28 mei in een verslag van de synode van deze kerken.

Het punt kwam aan de orde bij de bespreking van het rapport van de deputaten kerkelijke eenheid in de Petrakerk in Harderwijk. De Raad kent twee mogelijke vormen van lidmaatschap. Kerken en organisaties kunnen zich aansluiten als associé of als lid. Een associé doet volledig mee in de Raad van Kerken, spreekt mee over alle items, maar in geval een stemming nodig is, hebben alleen de leden stemrecht. HetReformatorisch Dagbladwijst er ook op dat leden geacht worden een genomen besluit uit te dragen, terwijl associé’s zich daarin meer ruimte kunnen permitteren.

De Christelijke Gereformeerde Kerken traden in april toe als kandidaat-lid van de Raad van Kerken. Zij zullen over drie jaar de contacten evalueren. De Nederlands-Gereformeerde Kerken houden zich bezig met de mogelijkheid van associatie met de Raad, aldus het Reformatorisch Dagblad.

De Raad heeft op dit moment zeventien leden. Daaronder zijn de Zevendedags Adventisten, de Basisbeweging en de Vereniging van Orthodoxen als associé. Een aanvraag van de NPB is inmiddels binnengekomen om ook als associé aangesloten te worden.

Foto: Petrakerk Harderwijk