Steun voor vluchtelingen

Het beleid voor vluchtelingen van de Raad van Kerken kan rekenen op een breed draagvlak onder de bezoekers van de site. Dat blijkt uit de poll die in de achterliggende periode op deze pagina heeft gestaan. Liefst 80,6 procent is van mening dat de inzet van kerken ten dienste van vreemdelingen een evangelische noodzaak is.

Zo’n 11,8 procent vindt de inzet van kerken een mogelijkheid. En slechts 7,4 procent ziet de aandacht voor vreemdelingen als misplaatste zorg. In totaal hebben 202 mensen de poll ingevuld. De Raad van Kerken heeft in februari een nieuw basisdocument gepresenteerd waarin het beleid voor vreemdelingen wordt verwoord. Er is inmiddels een afspraak met minister Leers gemaakt om het document op 30 mei te komen toelichten in Den Haag. De delegatie zal bestaan uit drs. Jan van der Kolk, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen, John van Tilburg, lid van dezelfde projectgroep en directeur van Inlia, drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken en drs. ing. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris.

Inmiddels staat er een nieuwe vraag op de site: Welke instrumenten mag je inzetten voor vrede? De vraagstelling wordt ingegeven door de op handen zijnde vredesconferentie in Kingston, Jamaica. Daar zal vanaf 18 mei een belangrijke bezinning worden gehouden door de Wereldraad van Kerken. Nederland zal vertegenwoordigd zijn met een stevige delegatie. Er komt materiaal op deze site zodat kerken – als ze dat willen – aandacht aan de vredesproblematiek kunnen besteden op zondag 22 mei. Je zou kunnen ook kunnen denken aan voorbede op de zondag voorafgaand aan de vredesontmoeting.

Aan de bezoekers van deze site de vraag hoe ver men wil gaan met het afdwingen van vrede en het strijden voor slachtoffers. Kiest men voor absolute geweldloosheid (‘alleen liefde), zoals diverse vredeskerken en Kerk en Vrede? Beperkt men zich tot zelfverdediging? Of acht men een vorm van gecontroleerd geweld toegestaan, wellicht vanuit de veronderstelling dat de gebrokenheid van de wereld om een stevige reactie vraagt. Aan de bezoekers het woord.

Foto: bezoekers tijdens een persconferentie over het vreemdelingenbeleid van de overheid, recent in Utrecht