Paasvuren openen blad

De tijd voor Pasen is in Oost-Nederland de periode waarop men het hout bij elkaar zoekt voor de paasvuren. Oorspronkelijk een feest om demonen te verjagen, maar in de christelijke context heeft het een nieuwe betekenis gekregen. Net zoals andere oude tradities, het brood met palmpasen en de eieren.

Burgemeester Cornelis Visser van Vriezenveen en de algemeen secretaris van de Raad van Kerken hebben vrijdag 8 april een eerste exemplaar in ontvangst genomen van een oecumenische paaskrant die huis-aan-huis in de regio wordt verspreid. Visser sloot in een reactie aan bij het aansprekende omslag: een grote berg hout die met de Pasen in vuur en vlam zal worden gezet. Hij prees het initiatief om de betekenis van Pasen en de cultuur in brede zin als kerken gezamenlijk aan te bieden aan de mensen.

Een half uur later herhaalde zich het initiatief bij burgemeester Henk Robben van Wierden. Hij prees de kerken om hun vermogen tot samenwerking. En hij zei ook vanuit zijn burgerlijke verantwoordelijkheid een ideologische bijdrage te zoeken, waarbij het samenbindende element voor hem zeer belangrijk is.

Eén van de initiatiefnemers Johan ten Brinke vertelde dat diverse kerken in de regio voor het eerst op deze manier samenwerken. Het gaat om de baptisten gemeente, hervormde gemeente, Jong & Vrij, gereformeerde kerk, rooms-katholieke kerk en pinkstergemeente (Vriezenveen) en de rooms-katholieke kerk, de hervormde deelgemeente, de hervormde gemeente, de gereformeerde kerk, de Molukse evangelische kerk, en de vrije baptisten (Wierden). Enkele kerken die zich niet hebben aangesloten zijn wel in de informatie in het blad meegenomen.

De kerken zoeken – net als de initiatiefnemers elders van de kerkennachten – aan te sluiten bij locale en culturele ontwikkelingen in de regio en geven daarnaast informatie en een kijkwijzer vanuit de kerken.  De kerken stellen zichzelf voor, maar er is ook ruimte voor een bericht als ‘Eieren op z’n Indisch’ en een verhaal van een kapper die daklozen knipt en klanten van een voedselbank in de regio. Een voetballer vertelt over zijn sport en over zijn christenzijn. ‘De Bijbelse normen zijn mijn leidraad. Al drink ik in de derde helft heus mijn biertje wel…’.

Mensen uit de regio zelf komen aan het woord. Een pensionado vertelt: ‘Ik ga met Pasen naar de kerk om de opstanding van de Here Jezus te vieren’. Een groente- en fruithandelaar zegt: ‘Pasen is voor mij een extra vrije dag. Nee, Pasen heeft voor mij geen diepere boodschap’. Een human interest verhaal gaat over een vrouw die actief is met fitness. Het artikel begint met: ‘Het swingt en bruist bij Total Bodyline, de sportschool van Tamara Simonetti (30). Fitness op gospelmuziek in hartje Vriezenveen. ‘Deze club is Gods plan’’.

Vanzelfsprekend wordt er in de uitgaven ook uitleg gegeven bij de voorplaats over de typisch oosterse gewoonte om met Pasen vuren aan te sturen. ‘Het paasvuur heeft de eeuwen getrotseerd. Geen wonder. Vuur levert fascinerende beelden op, zeker bij het invallen van de nacht. Vuur bezit tal van positieve eigenschappen: het verwarmt, reinigt en verlicht. Maar wee hem die ten prooi valt aan de vlammen…’.

De algemeen secretaris van de Raad van Kerken was uitgenodigd om het oecumenische karakter van het initiatief te benadrukken. Hij ging in Vriezenveen in op het belang van gezamenlijke communicatie. Het vergroot de zeggingskracht, zoals Tutu ooit zei: ‘Met verdeelde kerken hadden we de apartheid nooit kunnen overwinnen’. In Wierden sprak hij over de timing; het paasfeest en de centrale rol in het christelijk geloof van de opstanding van Christus. Bij de presentaties waren pastores van diverse kerken aanwezig. Vrijwilligers benadrukten de steun die ze van de pastores ontvangen hebben, een essentieel onderdeel om een dergelijk initiatief doorgang te laten vinden.

Foto’s:
Paasbult op omslag van editie Vriezenveen
Een gesprek met pastoor Harry Scheve uit Wierden naast een advertentie van een architectenbureau (de uitgave wordt geheel gefinancierd uit advertenties en vrijwillige bijdragen)
Een voorbeeld van een human interest verhaal
Het complete omslag van de editie Wierden van het Gezamenlijk Kerkblad van Drenthe, Overijssel en Flevoland.