Let’s twitter

De kerkennacht 2011 staan voor de deur. En dat is te merken aan het groeiende aantal steden dat meedoet, het groeiende aantal activiteiten wat men meldt, het groeiend aantal gadgets en het groeiend aantal woorden dat mensen uitwisselen over de kerkennacht die 24 – 26 juni wordt gehouden. Mensen die willen meedoen in de gesprekken kunnen zich ook via twitter melden.Onder kerkennachten2011 vindt men de talk of the town.

Het aantal steden dat meedoet, groeit nog steeds. Het gaat om de plaatsen Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Den Helder, Deventer, Duiven, Gouda, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam – Voorburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Veenendaal. Nu al is duidelijk dat de kerkennacht 2011 één van de grootste oecumenische manifestaties is die ooit in Nederland hebben plaatsgevonden. Het aantal bezoekers zal het aantal bezoekers van de legendarische kerkendagen ruim overtreffen. Mooi dus.

Tegelijk is de kerkennacht een formule die prima bij de oecumene past. Het gaat om een activiteit van onderop. Het initiatief komt op bij plaatselijke pastores en vrijwilligers; synodes en bisschoppen zien het met welgevallen gade, maar hebben het niet uit de eerste polderklei getrokken. Dat het nu groeiende is, is toch vooral te danken aan mensen uit de wijken, vooral in de grote steden wordt er hard aan getrokken. Het aardige van het concept is, dat juist de gewone mensen plaatselijk worden bereikt. De kerk presenteert zich laagdrempelig en laat in de nacht van 24 op 25 en in de nacht van 25 op 26 juni 2011 zien wat ze in huis heeft aan cultuur, spiritualiteit en ontspanning.

De Raad van Kerken komt begin mei met een speciale uitgave van Oecumenisch Bulletin waarin achtergronden worden gegeven. De uitgave krijgt een wat bredere verspreiding dan gebruikelijk, zodat velen kennis kunnen nemen van opzet en details.