Updatedag vluchtelingen

Het nieuwe kabinet zit al weer enige maanden, en in het asiel- en migratiebeleid tekent zich, zoals eigenlijk te verwachten viel, van alles af. De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken verleent daarom medewerking aan een updatedag op 21 maart waar de balans wordt opgemaakt van het huidige overheidsbeleid voor de vluchtelingen.

Tegen de strafbaarstelling van illegaliteit zijn de handen ineen geslagen. Maar natuurlijk speelt er zich meer af op het brede beleidsterrein van migratie en asiel. Diverse commissievergaderingen hebben de revue gepasseerd. Amnesty International bood een petitie aan over de vreemdelingenbewaring, en er was een hoorzitting naar aanleiding van de zorgen over de situatie van kinderen, onder andere geuit door Unicef en Defence for Children.

Wordt vervolgd, was eigenlijk steeds de term waarmee je de bijeenkomsten van de vaste Kamercommissie kon afsluiten. Daarom is het een goede tijd om bijeen te komen en om gezamenlijk bij te praten over de ontwikkelingen. Om vervolgens ook gezamenlijk te bepalen of en hoe we de komende tijd in strategische zin kunnen optrekken.

Geïnteresseerden zijn welkom op maandag 21 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur in Meeting Plaza te Hoog Catharijne, Godebaldkwartier 20 te Utrecht. De bijeenkomst is gratis. Wel is opgave vooraf nodig in verband met koffie en broodjes (M.Gaastra@pkn.nl, of tel. 030 – 880 1886, Marijke Gaastra).

Geesje Werkman, projectmedewerker van Kerk in Actie zal de bijeenkomst openen om 10.00 uur. Jan van der Kolk, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is dagvoorzitter.

John van Tilborg, directeur van Inlia Groningen houdt ’s ochtends een inleiding over: Ontwikkelingen in het asielbeleid onder de huidige minister Leers, en de “roadmap” van de minister om alle voornemens ook door Europa te sluizen. Vervolgens komt mw. Karin Kloosterboer van Unicef aan het woord. Zij spreekt over de  gevolgen van het asielbeleid en het opvangmodel voor kinderen van asielzoekers. Mw. Annemarie Busser van Amnesty Internation gaat daarna in op de ontwikkelingen op het terrein van vreemdelingendetentie. Na een paneldiscussie is er een lunch.

’s Middags wordt er verder gesproken in werkgroepen. Het programma wordt afgesloten om 15.45 uur.

Foto: een delegatie van de Raad van Kerken bezoekt de vluchtelingenopvang in Ter Apel, links Jan van der Kolk, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad en dagvoorzitter tijdens de ontmoeting in Utrecht.