Steun opvang Drachten

De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken roept diaconieën, caritasverenigingen en sympathisanten op de interkerkelijke werkgroep Vluchtelingen uit Drachten financieel te ondersteunen. De werkgroep verkeert in financiële nood door een onverwacht grote toestroom van vluchtelingen.

Geesje Werkman, lid van de landelijke projectgroep zegt dat het om een indrukwekkende groep mensen gaat, zeker tachtig mensen missen elementaire levensvoorzieningen. Ze komen uit tal van andere plaatsen in Nederland. Eigenlijk zouden de kerken in de andere plaatsen de begeleiding moeten verzorgen. ‘Misschien is het een idee dat kerken elders één of twee van deze ongelukkige mensen adopteren, immers we zijn wel met zijn allen verantwoordelijk voor elkaar’, aldus Werkman.

Het gaat om mensen die van elkaar vernemen dat ze in Drachten welkom zijn. Het zijn vooral Irakezen, maar ook mensen uit andere landen, bijvoorbeeld uit Iran, die hun toevlucht zoeken in de gemeente Smallingerland. De plaatselijke werkgroep zit met de handen in het haar om de meest simpele voorzieningen te regelen; van slaapplaats tot voedselpakket.

De betrokken vrijwilligers en de projectgroep Vluchtelingen proberen in samenwerking met Inlia te komen tot een meer structurele oplossing, enerzijds door de groep in Drachten meer te verspreiden, anderzijds door juridische bijstand te bieden.

De projectgroep Vluchtelingen houdt een zwartboek bij met diverse beschrijvingen van mensen die door de wetgeving tussen wal en schip raken en vaak al vele jaren van hot naar haar reizen op zoek naar een vaste woon- en verblijfplaats. Terugkeren naar bijvoorbeeld Irak durven ze niet, zelfs het contact met de ambassade is voor velen al bedreigend. Ze vrezen voor hun leven bij terugkeer.

Foto:  rouwstoet in Irak bij de begrafenis van een vermoorde geloofsgenoot.