Oecumene, internet, radio

In een eerste onderzoek gedaan door de Raad van Kerken Nederland is gebleken, dat er in Nederland met veel inzet en liefde plaatselijk of regionaal radio gemaakt wordt op religieuze en kerkelijke grondslag. Er worden op zondag kerkdiensten uitgezonden, meestal via de plaatselijke omroep. Bijvoorbeeld radio Reggestreek, een programma van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn doet dit, zelfs inclusief een tien minuten durend interview voorafgaande aan de kerkdienst. De geïnterviewde gast staat inhoudelijk los van deze kerkdienst.

De mogelijkheid om gedurende de week de diverse kerkdiensten nogmaals te beluisteren via internet zijn schaars. Een geheel zelfstandig in de lucht en op internet gehouden radioprogramma onder auspiciën van de plaatselijke Raad vindt men in Amersfoort, een uniek concept. Daar maakt men nu al gedurende meerdere jaren een oecumenisch radiostation dat gegrondvest is op religieuze, levensbeschouwelijke, spirituele en sociaal-maatschappelijke gronden. Deze zender heeft ook een eigen website waar gedurende lange tijd alle radioprogramma´s via internet zijn te beluisteren. Gasten komen van overal uit Nederland en brengen hun eigen muziek mee. De redactie wisselt interviews af met muziek van eigen keuze door de gast meegebracht.  Deze door de Raad van Kerken Amersfoort gesteunde omroep www.radiokik.nl  (Radio Kerken in Keistad) wordt geheel gedragen door enthousiaste vrijwilligers, die professioneel of semi-professioneel hun taak verrichten. Het programma draagt de oecumene op de breedst mogelijke wijze uit.

Uit onderzoek blijkt verder dat mogelijk meer Raden van Kerken interesse hebben bij het onderhouden van een eigen website of activeren. Misschien ligt hier een taak voor een ieder die de handschoen wil opnemen om elkaar als plaatselijke Raden bij te staan met know how en persoonlijke inzet als het gaat om internet.

Hyves, Twitter, Facebook en andere moderne mogelijkheden kunnen nog worden uitgebouwd. Liggen hier niet benutte kansen om de Goede Boodschap uit te dragen?

Foto-bijschrift:
Tom Mikkers is een goed voorbeeld van een man die actief de kerk via internet en de nieuwe media laat communiceren.