Nieuwe legertop

Het Leger des Heils heeft een nieuwe internationale wereldleider. De negentiende generaal komt uit Canada en heet Linda Bond. Jeanne van Hal vertelde in de Raad over de benoeming. Kees Nieuwerth, lid van het moderamen vanuit de Quakers, had de nieuwe legerleiding al eens ontmoet op een internationale conferentie en wist te vertellen dat ze gevoel voor humor heeft. ‘Ze stelde zich voor met de opmerking: ‘I am Bond, not James but Linda’.

Generaal Bond is de derde vrouw en de vierde Canadees die de post van generaal in het Leger des Heils bekleedt in een geschiedenis van inmiddels 146 jaar. Linda Bond is 64 jaar en volgt generaal Shaw Clifton op, die begin april terugtreedt. Linda  Bond heeft al 42 jaar ervaring  met het werk van een officier. Sinds 2008 werkt ze in het oosten van Australië. Ze heeft ook jarenlang gewerkt in het internationaal hoofdkwartier in Londen.

In een interview heeft Linda Bond ook gereageerd op vragen richting de andere kerken. Ze ziet de naam ‘Heil’ als richtinggevend voor het Leger. ‘Heil betekent vrij van de zonde, het impliceert een uitnodiging tot heilig leven’. Het begrip ‘Leger’ wijst voor haar op flexibiliteit en discipline, actieve dienst. Zoals bekend kent het Leger des Heils geen sacramenten. Bond: ‘De Heer heeft misschien ook wel delen van de kerk nodig om te bewijzen dat je geen ceremonies nodig hebt om echt gered te worden en toegewijd te zijn aan het beeld van Christus. Dat bedoel ik op geen enkele manier als een negatief commentaar over die mensen die de sacramenten als waardevol beleven, zeker niet. De Heer heeft ons allen een eigen visie gegeven over zaken, en ik voel me goed bij de leer van het Leger. Het is een prachtig profetisch getuigenis’.

Foto:
Generaal Linda Bond