NPB brengt nieuwe ‘Ruimte’

De Nederlandse Protestantenbond heeft het eigen blad Ruimte doen samengaan met ‘Mens & Tijd’ van de Zwinglibond. De vormgeving is vernieuwd. De beide redacties zijn samengevoegd en er is een nieuwe redactieadviesraad gevormd. Het eerste nummer is verschenen in januari 2011. 

Onderliggende gedachte van de fusie is de gedachte dat men de krachten wil bundelen. Het bewust vrijzinnige karakter van de Zwinglibond en het vrijzinnig-christelijke en religieus humanistische stempel van de NPB moet een meerwaarde opleveren die moderne, geïnteresseerde mensen aanspreekt. 

Zoals bekend heeft de Raad van Kerken in Nederland de NPB verzocht om een lidmaatschap als associé aan te vragen bij de Raad. De Raad hoopt daarmee continuïteit te bieden aan de  oecumenische inbreng die de NPB ook in het verleden had in de Raad. Het nieuwe blad bericht over de Algemene Ledenvergadering die op 17 maart a.s. gehouden wordt. Dan zal er een beslissing over het item worden genomen. De afdelingen en de algemene leden zijn hierover geïnformeerd, aldus het blad, en hebben zodoende tijd om de leden te informeren. Het besluit wordt via schriftelijke stemming genomen. Vorig jaar november stond het thema ook op de agenda, maar toen kon men niet tot een afronding komen.  

De Raad van Kerken in Nederland kent inmiddels diverse associé’s, te weten: de Basisbeweging in Nederland, de Vereniging van Orthodoxen en de Zevendedags Adventisten. 

Foto: Een symbolische vrije vogel in de zaal waar de NPB het jubileum vierde afgelopen jaar