Solidair met Kopten

De verontwaardiging over de aanslag op de Heiligen Kerk in Alexandrië raakt niet alleen de Koptische gemeenschap in Nederland. De leden van de Raad van Kerken leven mee met de zorgen van één van de leden van de Nederlandse Raad, de Koptische gemeenschap in Nederland, zoals al eerder bleek. 

Iets meer dan een dag na de aanslag, waarbij 21 gelovigen om het leven kwamen en meer dan honderd gewond raakten, herdachten de Kopten zondag de aanslag, in dezelfde Heiligen Kerk van Alexandrië. Een dienst vol verdriet, maar ook woede.

De Kopten vormen een minderheid in het overwegend islamitische Egypte. Van de tachtig miljoen Egyptenaren is ongeveer tien procent christelijk, de meesten daarvan zijn aanhangers van de Koptische Orthodoxe Kerk. De Koptische Kerk is één van de oudste kerken ter wereld. Volgens de overlevering gaat de oprichting terug op Marcus de evangelist. De gemeenschap heeft een eigen paus, Shenouda de derde, die afgelopen jaar nog in Nederland was en onder meer het nieuwe centrum in Amsterdam opende. Diverse vertegenwoordigers van de Raad van Kerken waren daarbij aanwezig.

De laatste jaren zijn er steeds meer spanningen tussen moslims en Kopten. Die toegenomen spanningen zijn onder meer het gevolg van overheidsbeleid. President Hosni Mubarak vreest de groeiende invloed van de fundamentalistische islam, de grootste oppositiebeweging in Egypte. Om de populariteit van de fundamentalisten in te dammen, stelt Mubarak zich op als voorvechter van de islam. Zo mag iedereen die dat wil een moskee beginnen, maar moeten christenen tal van vergunningen aanvragen om een kerk te kunnen bouwen.

Drs. Kees Hulsman, die jarenlang in Egypte heeft gewerkt, pleit voor nauwe samenwerking tussen alle partijen om het extremisme geen kans te geven. Hij spreekt op 5 januari om 19.30 uur over de situatie in de Christelijke Gereformeerde Jerusalem kerk, Pomonaplein te Den Haag. Hij heeft zich gespecialiseerd in Egypte en hij organiseert vanuit zijn betrokkenheid reizen naar het land. Op 21 januari staat een reis gepland, die bedoeld was om vooral informatie te geven over de aanwezigheid van Jozef, Maria en Jezus destijds in Egypte. Natuurlijk zal deze aanslag dit bezoek nu gaan tekenen.

Foto: de bloedsporen zijn duidelijk zichtbaar op de mozaïeken en maken duidelijk hoe ingrijpend het geweld is geweest.