Actie past bij gebedsweek

De brochure ‘Bijbelnieuws’ van het Nederlands Bijbelgenootschap sluit qua informatie naadloos aan bij het thema van de Week van Gebed om Eenheid onder de Christenen in 2011. In twee bijdragen geeft het bijbelgenootschap informatie over de christenen in Israël. Zoals bekend is voor 2011 het materiaal voor de week van gebed voorbereid door christenen uit Jeruzalem (te bestellen via: rvk@raadvankerken.nl).

Israël kent drie bijbelgenootschappen. Het gaat om een organisatie van respectievelijk Palestijnen, Joden en Arabieren. Ze houden kantoor in respectievelijk Bethlehem, Jeruzalem en Nazareth. De drie bijbelgenootschappen vinden dat ze samen moeten werken. Ze zetten een gezamenlijk project op getiteld ‘Mijn broeders hoeder’, ontleend aan het woord van Kaïn, wanneer God hem vraagt waar zijn broer Abel is. De woorden zijn – indien ze negatief worden gebruikt – spreekwoordelijk voor een houding van ‘ik heb niets met anderen te maken’. Het thema wil in de context van Israël en Palestina laten zien dat christenen in het Beloofde Land zich bewust zijn dat ze één zijn in Christus. Ze willen dat uitstralen naar elkaar en naar anderen en zo ook de vrede bevorderen in de regio.

Ook in de christelijke gemeenschappen, zo zegt het Bijbelnieuws, bestaan er vooroordelen ten opzichte van elkaar. De tegenstellingen tussen Joden en Palestijnen hebben ook invloed in de kerken. Het Palestijns, het Arabisch en het Israëlisch Bijbelgenootschap dagen daarom de achterbannen uit om een gebed of overdenking te schrijven, niet vanuit zichzelf, maar vanuit het perspectief van de ander. Het effect van dit project zit voornamelijk in het proces zelf: mensen kunnen zich zo inleven in de gedachten en motieven van anderen. Uiteindelijk komt er een product: een boek, zowel in gedrukte als digitale vorm, met de bijdragen in het Arabisch, Hebreeuws en Engels.

De directeur CeesJan Visser was afgelopen zomer in Israël. Hij bezocht de drie bijbelgenootschappen. Jaren geleden had Peter Wigglesworth, algemeen secretaris van de United Bible Societies voor Europa en het Midden-Oosten, een droom: er moeten drie bijbelgenootschappen komen in dit land. ‘Die droom is inmiddels werkelijkheid geworden’, zegt CeesJan Visser. ‘De bijbelgenootschappen liggen geografisch dicht bij elkaar. Maar als het gaat om de bevolkingsgroepen die ze vertegenwoordigen, is het wel heel bijzonder dat deze drie met elkaar samenwerken’. De samenwerking is een teken van verzoening. Christenen horen bij elkaar, aldus het Bijbelnieuws, ook al behoren ze tot bevolkingsgroepen die elkaars (politieke) tegenstanders zijn. Zij zoeken vrede, maar ook gerechtigheid. En juist dat laatste zorgt ervoor dat er soms heftige discussies ontstaan. Visser: ‘Maar ze kunnen dat goed hebben. Je merkt dat ze vóór alles toch elkaar willen vasthouden, omdat ze geloven dat ze één zijn in Christus’. 

Het bijbelgenootschap komt in maart terug op de ontwikkelingen in Israël en Palestina (de bijbellanden) en vraagt speciale voorbede.

Plaatsen die nog kaarten, brochures met een orde van dienst of posters nodig hebben, gebaseerd op de inbreng uit het Midden-Oosten kunnen deze bestellen bij de Raad (rvk@raadvankerken.nl).

Foto’s:

Een wandkleed, gemaakt in Harrogate (Engeland) voor het team van de Bijbellanden (Israël / Palestina). De tekst uit Johannes 17,21 in het Engels, Hebreeuws en Arabisch is de klassieker van de oecumenische beweging.
CeesJan Visser in gebed voor de Klaagmuur.