Materiaal Oecumenelezing

Er is veel belangstelling voor de Oecumenelezing, die op 21 januari plaatsvindt vanaf 15.00 uur in de Geertekerk te Utrecht. Vandaar dat teksten die een rol spelen bij de ontmoeting op diverse wijzen beschikbaar zullen zijn.

Prof. dr. James Kennedy houdt de Oecumenelezing. Hij gaat in op de oecumene als contrasterende gemeenschap. Het verhaal verbreedt de focus van zijn boek ‘Een stad op de berg’. Hem is gevraagd zijn wat protestantse uitwerking oecumenisch verder uit te breiden. Komt hij dan tot dezelfde conclusies? Het opinieblad Volzin zal de essentie van het verhaal in een uitvoerig artikel opnemen, dat daags na de Oecumenelezing beschikbaar is.

Verder zal tijdens de nieuwjaarsreceptie het Vocaal Theologen Ensemble uit Utrecht zich presenteren. De groep laat vredesliederen horen uit de bundel ‘En alle angst voorbij’, een bundel van 25 liederen die rond het thema ‘vrede’ bij elkaar zijn gebracht door Jan Marten de Vries. Kerk en Vrede, de uitgever van de bundel, zal de uitgave in de Geertekerk verkopen, zodat mensen die de smaak te pakken hebben een exemplaar mee naar huis kunnen nemen om in eigen kerk of parochie het materiaal een plek te geven. De bundel kost 9,75 euro.

De IKON heeft Jan Marten de Vries over de bundel geïnterviewd. Luister naar een gesprek met hem en naar muziek via: http://player.omroep.nl/?aflID=10079826&start=00:26:18 

Mensen die het evenement in de Geertekerk life willen bijwonen kunnen zich nog opgeven via rvk@raadvankerken.nl. De entreeprijs is 10 euro. Daarvoor wordt men deelgenoot van de lezing, het gesprek, de muzikale presentatie c.q. bescheiden viering en de nieuwjaarsreceptie.

Foto Jan Marten de Vries