Jongvolwassenen doen ‘t

Samenwerking en ontmoetingen tussen culturen en religies zijn van levensbelang voor Nederland. Die gedachte staat op woensdag 26 januari centraal tijdens de bijeenkomst van het interreligieuze- en levensbeschouwelijke platform In Vrijheid Verbonden. Hoe leven we samen in wederzijds respect? De vrijheid van godsdienst maakt dit mogelijk. Elk jaar wordt dit voorrecht tijdens een conferentie gezamenlijk door vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen gevierd. Het thema dit jaar is: ‘Vanuit eigenheid elkaar ontmoeten!’.

Programma

De conferentie, die dit jaar wordt opgezet, is georganiseerd door jongvolwassenen uit de deelnemende godsdiensten en levensbeschouwingen van In Vrijheid Verbonden. Het programma op 26 januari in het Academiegebouw in Utrecht bestaat uit presentaties vanuit de verschillende tradities, een wetenschappelijke lezing door wijsgeer Annewieke Vroom van de Vrije Universiteit, interactieve workshops geleidt door de verschillende tradities, een afsluitend debat en borrel. Hierbij zijn jongeren, jongerenwerkers, beleidsmakers en andere betrokkenen aanwezig. Er is nog ruimte voor een beperkte aantal belangstellenden: aanmelding via c.prins@utrecht.nl.

Belangrijke stap

De conferentie vormt een belangrijke stap voor de groep In Vrijheid Verbonden. Want waar het initiatief destijds vanuit de leiding is opgezet, is er sprake van een verbreding in organisatie en opzet. Nora Asrami, een jonge vrouw die deelneemt vanuit de moslimgemeenschap, heeft de organisatorische leiding. Er is ook een duidelijke inbreng, ook vanuit de kerken. Leonie van Staveren, ambassadeur van de Raad, zal optreden als gastpresentator. Toon Renssen, ook ambassadeur, zit in de voorbereidingsgroep. En Harmen van Wijnen, werkzaam in de leiding van het protestantse JOP, leidt de discussie.

‘In Vrijheid Verbonden’ werd in 2005 voor het eerst gehouden door het nationaal comité dat de viering van het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix organiseerde. Tijdens de bijeenkomst in 2007 werd een verklaring ondertekend die in het verlengde lag van de Unie van Utrecht (1579), ter benadrukking van de religieuze tolerantie. Vorig jaar woonde koningin Beatrix de bijeenkomst opnieuw bij. Meer informatie: www.invrijheidverbonden.nl

Foto: Nora Asrami