Verklaring van Santiago

Vrede als een universeel recht van de mens. Dat was de focus van een internationaal congres dat mede door de Wereldraad van Kerken werd gehouden. Het doel was tot een breed gedragen verklaring te komen om aan te bieden aan de VN.

Dit congres werd gehouden op 9 en 10 december in Santiago de Compostella in Spanje. De discussie op het congres richtte zich op een definitieve tekst voor een verklaring over het menselijk recht op vrede. Deze tekst is opgesteld door internationale deskundigen en is het product van een vier jaar durende campagne gelanceerd door een Spaans genootschap dat zich inzet voor mensenrechten (SSIHRL). Deze verklaring vertegenwoordigt de bijdrage van de civiele samenleving aan het lopende proces dat de Verenigde Naties begonnen om een verklaring over het recht van mens op vrede te geven.

De “Verklaring van Santiago” wordt voorgelegd aan de VN-Mensenrechtenraad waar de VN-lidstaten worden uitgenodigd voor de officiële ingebruikname van het recht van de mens op vrede. Het congres heeft ook een statuut voor de toekomstige oprichting van een Internationaal Observatorium. De leiding van het Internationale Congres was in handen van Theo Van Boven, onder andere emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en voormalig directeur van de afdeling Rechten van de Mens van de VN.

Olav Fykse Tveit, algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken, sprak tijdens de opening over het belang van de dialoog tussen de beschavingen, de verdraagzaamheid en de cultuur van vrede. “In de loop van de geschiedenis hebben beschavingen en samenlevingen vooruitgang geboekt door interactie en dialoog. Er is een noodzaak om ons wederzijdse begrip te verbeteren en zo de vele uitdagingen die bedreigingen voor de vrede lijken aan te pakken voor vrede en gemeenschappelijke waarden, zoals rechtvaardigheid, respect voor de menselijke waardigheid en de mensenrechten.”