Op reis

Het kunstwerk dat ten grondslag ligt aan het beeld van de week van gebed 2011 gaat op reis. Het schilderij vormt een onderdeel van de expositie ‘Beelden van boven’, die van 9 december 2010 tot 2 januari 2011 is te zien in de Koningkerk te Voorburg. Een gesprekje met Henk Pietersma, de kunstenaar; en daarna met een vertegenwoordiger van het bureau van de Raad over de keus van het kunstwerk.

Welke schilderijen gaan er naar Voorburg?
Ik heb een serie schilderijen uitgekozen die passen bij het thema ‘Beelden van boven’.

Ben je de enige kunstenaar die daar  exposeert?
Nee, we zijn met zijn vieren. Irene van de Bos doet mee uit Hilversum, Greetje van den Akker uit Scheveningen en Otto de Bruijne uit Voorthuizen.

Wanneer wordt de expositie geopend?
Op 9 december door de kunstenaar / theoloog Alfred Bronswijk uit Zwolle. Ik zal zelf enkele gedichten voorlezen die passen bij mijn schilderijen. Het orgel zorgt voor ondersteunende muziek daarbij.

Wat  wil je uitdrukken?
Het gaat mij om de zeggingskracht van de Bijbel. Ik werk op dit moment met de Psalmen. Ik wil laten zien dat de Psalmen niet stoffig zijn, maar actueel. Als ik klaar ben met de Psalmen ga ik misschien wel verder met de gelijkenissen.

Hoe zijn je ervaringen met bezoekers?
Dat verschilt. Het mooiste zijn die ervaringen waarbij mensen geraakt worden. Er is wel eens iemand in mijn atelier geweest die alleen maar kwam kijken, maar die zich zo liet aanspreken, dat het werk haar ontroerde en dat ze het bewuste schilderij ter plekke kocht. Daar doe je het voor.

Vraag aan een medewerker bij het bureau van de Raad van Kerken.
Hoe kiezen jullie het materiaal uit voor de week van gebed?
We kiezen een kunstwerk uit op de grens van figuratief en abstract. In het verleden werd onder meer werk gekozen van de Antwerpse kunstenaar Jan Vanriet. Dit jaar dus werk van Henk Pietersma uit Leeuwarden.

Wat sprak jullie aan in zijn werk?
Zijn kleuren. Zijn gevoel voor verhoudingen. De mogelijkheid om als kijker je te laten uitdagen door de beelden. De combinatie van mensen en poorten. De dynamiek als geheel.

Waar hebben jullie het materiaal gebruikt?
Op de posters, kaarten en brochure van de Week van Gebed in 2011.

Het thema van de week van gebed is ‘Trouw & Toegewijd’. Sluit de illustratie daarop aan? Of hebben jullie meer gekozen vanuit de tekst uit Handelingen 2?
We hebben vooral naar het totaalplaatje, de zeggingskracht gekeken. Het gaat toch vooral om de verbinding die je zelf kunt leggen tussen de illustratie en het thema.

Wanneer vindt de week van gebed plaats?
De week van gebed begint in 2011 op 16 januari en duurt tot 23 januari. De landelijke startviering vindt plaats vanuit de Syrisch Orthodoxe Kerk, aan de Keizersgracht in Amsterdam om 17.00 uur. Iedereen is daar hartelijk welkom. Het biedt de kans om zich te laten inspireren door de orthodoxe spiritualiteit uit het Midden-Oosten. Dat past bij het materiaal uit 2011, waaraan teksten ten grondslag liggen die zijn uitgekozen door christenen uit Jeruzalem.

Foto: de kunstwerken staan klaar om naar Voorburg te worden gebracht.
Voor materiaal week van gebed klik hier
Voor informatie over de expositie klik hier.