Omroep visualiseert raad

Vele raden van kerken zouden er voor tekenen als ze op rij gezet zien wat de Raad van Kerken in Hellendoorn / Nijverdal heeft bereikt. De Twentse gemeente vierde dinsdag 9 november het achtste lustrum. De burgemeester was erbij. En de lokale omroep. Gasten die duidelijk maken dat er een goede samenwerking is met de overheid en dat de bekendheid van het werk zich gemakkelijk lokaal weet te vertakken.

Ds. Johan Wegerif, protestants predikant in Nijverdal, hield een korte overdenking bij de vesper. Hij refereerde aan de bouw van de tempel door Salomo. De tempel is geschilderd als het lichaam van God. Zoals er maar één God is waar de gelovigen in wonen, zo kan er ook maar één tempel zijn. Het is vervolgens pijnlijk te zien dat mensen toch een eigen heiligdom willen bij hen in de buurt en niet voldoende hebben aan het woord van God dat naar de ene plaats verwijst. Muren zIjn nodig, maar dan niet om anderen uit te sluiten, maar om ruimte te bieden, aldus de voorganger.

Jan Dommerholt was er als camerman voor het programma Kerk in Zicht. Hij nam opnamen van de vesper en de lezing gehouden door de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De stichting Lokale Omroep Hellendoorn verzorgt maandelijks een half uur kerknieuws met enkele items en een nieuwsblokje. Verder zenden de door de locale overheid gesteunde vrijwilligers iedere maand een kerkdienst uit.

Ds. Klaas van der Kamp hield een inleiding voor de jubilerende raad. Hij benadrukte het belang van vernieuwing voor de oecumenische beweging. De vernieuwing van het denken is basis voor alle oecumenische handelen, aldus de algemeen secretaris. Basis van de vernieuwing is het zich openstellen voor de a(A)nder en zich daardoor laten beïnvloeden.

In het gesprek met de zaal ging het met name om de openheid naar moslims. Klaas van der Kamp citeerde Charta Oecumenica waarin in de laatste punten de dialoog met de Joden wordt gezocht en de ontmoeting met de moslims. Vanuit de zaal maakte een bezoeker bezwaar tegen het onderscheid dat de algemeen secretaris maakte tussen de twee godsdiensten. Een andere bezoeker benadrukte de noodzaak om bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij een moskee om daar de spiritualiteit aan den lijve mee te maken.

De Raad van Kerken in Hellendoorn / Nijverdal begon in 1969 met 7 kerken. Inmiddels zijn er 12 kerken aangesloten. Daaronder is ook de Molukse kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerk.Er zijn vele activiteiten, variërend van een gezamenlijke vier-mei-viering tot een oecumenisch leerhuis.

Foto’s:
Jan Dommerholt
Ds. Johan Wegerif