Kerken online

Van 15 landelijke kerken en geloofsgemeenschappen is onderzocht hoe zij zich presenteren op internet. Samen tellen die kerken ruim 3000 plaatselijke afdelingen. Ruim 300 gemeenten in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) hebben nog geen eigen website; dat is één op de vijf gemeenten. In de Rooms-Katholieke Kerk (3 miljoen leden) is dat zelfs één op vier. Dit blijkt uit onderzoek van de IKON-website Kerknieuws.nl.

Uitschieters naar boven zijn er ook. Zo hebben in de Oud-Katholieke Kerk en de Remonstrantse Broederschap alle plaatselijke afdelingen een eigen website. Landelijk gezien heeft 1 op de 4 plaatselijke kerkgemeenten of geloofsgemeenschappen géén eigen website. De uitkomsten van het onderzoek zijn donderdag 18 november gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst over religie en internet van Zinzoekers op het Web.

Uit het onderzoek blijkt verder dat binnen de orthodox-gereformeerde gezindten, die de naam hebben wars te zijn van nieuwe media, wel degelijk interesse bestaat in internet en het onderhouden van een eigen site. Weliswaar zijn in deze hoek de uitschieters naar beneden te vinden: in de Hersteld Hervormde Kerk hebben maar liefst 79 van de 122 gemeenten (65%) géén website en ook de Gereformeerde Gemeenten scoren zeer slecht: slechts één op de vijf gemeenten heeft een website. Maar in de Nederlands Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben bijna alle plaatselijke kerken een eigen website.

Onderzoeker en journalist Erik Jan Tillema van Kerknieuws.nl zegt over de uitkomsten: “Binnen bepaalde kerken valt het aantal websites me erg tegen, vooral in de vrijzinnige hoek. De Doopsgezinden en de Geloofsgemeenschap NPB scoren heel laag. Dat verwacht je eerder bij de bevindelijken die een andere kijk op de wereld hebben.” Als een kerk een website heeft, zegt dat nog lang niet alles, waarschuwt Tillema. “Het onderzoek zegt niets over de kwaliteit van de sites. Het laat enkel de cijfers zien.” Wel kan het onderzoek voor de kerken die zich nog niet manifesteren op internet een goede aansporing zijn. Want één ding is zeker: zonder site ben je als kerk onzichtbaar in deze samenleving.