Hoe zien religies geweld

In de kern hebben de religieuze tradities idealen van harmonie en goed samenleven – al verschilt de invulling die zij daaraan geven aanmerkelijk. Niemand kan zich onttrekken aan de vraag of geweld desondanks soms toch onvermijdelijk is. Wanneer? Is geweldsuitoefening aan regels gebonden?

De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken werkt aan een brochure over hoe er vanuit verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen wordt gedacht over oorlog en vrede.

In de brochure passeren de visies van vijf klassieke religies. De schrijvers hebben geprobeerd om beknopt en zuiver te beschrijven hoe joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten over toegestaan, ‘gerechtvaardigd’, geweld denken. Wat zijn de klassieke opvattingen? In tijden van spanning is het goed om soms even afstand te nemen van de actualiteit en zich af te vragen wat de klassieke uitgangspunten van de eigen traditie waren en om van die klassieke visies in andere tradities kennis te nemen. Hoe benaderen we – klassiek – conflicten? Hoe behandelen we – klassiek – vijanden?

De brochure wordt toegezonden aan alle lezers van het Oecumenisch Bulletin, maar kan ook worden besteld, en wordt daarnaast op de website van de Raad geplaatst. Op deze website worden ook gesprekssuggesties aangeboden en is er ruimte voor reacties.

Naar aanleiding van de brochure organiseert de Raad van Kerken samen met de Koninklijke Militaire Academie te Breda een symposium. Informatie over het symposium zal te zijner tijd op deze website te vinden zijn.

De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting is gaarne bereid om te helpen om gespreksavonden te beleggen over ‘religie en geweld’ of over de verhouding tussen christelijk geloof en islam. Het kan om suggesties voor de opzet en inhoud gaan of ook om suggesties voor sprekers.
 
Contactadres voor informatie en eventueel doorverwijzing : drs J. Post Hospers (j.posthospers@pkn.nl) en/of rvk@raadvankerken.nl