Studenten bidden samen

Het Studenteniniatief voor Christelijke Eenheid houdt aanstaande vrijdag, 8 oktober haar eerste bijeenkomst in de Utrechtse Jacobikerk.

Studenten worden opgeroepen samen te komen in de binnenstad van Utrecht. Het is de bedoeling dat er met elkaar gepraat wordt, gelachen en gegeten, maar vooral gebeden.
Waarvoor? Voor eenheid. Marnix Westerink, 22 jaar en theologiestudent te Utrecht, heeft er hart voor.
Het eerste idee voor dit initiatief komt vanuit de landelijke studentenvereniging CSFR. ‘Men wilde aandacht vragen voor de opdracht van Jezus om één te zijn.’ Inmiddels is het idee overgenomen en steunen vrijwel alle christelijke studentenvereniging deze actie.

Volgens de organisatoren kwam het idee ongeveer gelijk op met de landelijke bekendheid voor de Nationale Synode. Mede daarom is ds. De Fijter, betrokken bij dit plan, uitgenodigd om de bijeenkomst inhoudelijke te ondersteunen. De Raad van Kerken is zelf geen partner in het opzetten van deze nationale synode, maar wordt als orgaan wel op de hoogte gehouden van de plannen.
Als verwante organisatie steunt de Raad de studenten van harte.

Westerink vertelt over zijn motivatie als student mee te doen op deze dag. ‘Ik denk dat een belangrijk punt van onze dag is dat we een signaal afgeven naar de buitenwereld. Hoe meer mensen er zijn, hoe sterker dit geluid. Wij, studenten, erkennen elkaar als broeders en zusters. Het is goed om te realiseren dat we elkaar als christenen nodig hebben. Door de individualisering is dit niet echt vanzelfsprekend meer.’

De studenten zullen van zich laten horen. En niet alleen in de kerk. Op het programma staan ludieke acties. We zijn benieuwd op wat voor wijze Utrecht met dit landelijke studenteninitiatief zal kennismaken.

Voor wie meer wil weten is er een website: www.God-is-1.nl