SKIN conferentie

In het gebouw van de Scots International Church in Rotterdam vindt op 9 oktober een bijeenkomst plaats van de stichting Samen Kerk in Nederland (SKIN). Het helpen van slachtoffers van mensenhandel en -smokkel staat deze dag centraal. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

De conferentie begint om twaalf uur ‘s middags. Er zijn verschillende lezingen van organisaties die strijden tegen mensenhandel. Daarnaast is er een toespraak van de Ghanese dominee Tom Marfo, die in 2002 de Marga Klompéprijs won voor zijn strijd tegen gedwongen prostitutie. Tenslotte is er ruimte voor open discussie. 

SKIN is een organisatie die migrantenkerken in Nederland in contact brengt met Nederlandse kerken, de overheid en andere organisaties. Dat is nodig, omdat migrantenkerken te maken hebben met veel vooroordelen.

Op lokaal niveau kan daar gericht aan gewerkt worden. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Scots International Church, Schiedamsevest 121, Rotterdam, en zal duren van 12:00 tot 15:30. Graag vooraf opgeven via e-mail, in verband met de lunch. Meer informatie vindt u op de site van SKIN. Houdt u er rekening mee dat de voertaal tijdens de conferentie Engels is.

Foto: De Ghanese dominee Tom Marfo, die een lezing houdt tijdens de SKIN-conferentie