Rechten meisjes

Terwijl de oude ministers vertrekken en de nieuwe ministers hun intrede doen op de ministeries is er op het Plein in Den Haag een indringende tentoonstelling te zien. Het gaat om een rondtrekkend toneel waarop de mensenhandel kritisch tegen het licht wordt gehouden. Samen Kerk in Nederland (SKIN) heeft daar onlangs ook een conferentie over gehouden.

De expositie in Den Haag maakt het thema heel confronterend duidelijk. In zeven zeecontainers is het verhaal van jonge vrouwen verbeeld. Zeven fasen zijn het tegelijk van hoop tot vrees en het zwarte gat. Het begint onschuldig met kinderen die op een lagere school leren en leven. De bezoekers leren ze kennen via een soort diorama’s. Maar al verder schuifelend in de zeecontainers komen ze uiteindelijk in een peeskamer met een ritmisch bonkend bed, dat piept en schuurt; een prijslijst voor te verrichten diensten en een voor de bezoeker misselijk makende geur van verschaalde eieren en verkeerd opgedroogde luchtverfrisser. De tentoonstelling heet Journey.

Foto’s
Embleem om het bewustzijn van wat mensenhandel is te vergroten
Zeecontainers op het Plein in Den Haag