Belfast

Maaike de Reuver, ambassadeur van de Raad van Kerken, heeft een bijeenkomst bijgewoond van de Europese Jeugdraad in Europa (EYCE). Ze was in Belfast als een soort verspieder om te onderzoeken of nauwere samenwerking met EYCE nuttig zou kunnen zijn. Het moderamen van de Raad heeft haar eerder om zo’n verkenning gevraagd. Intensivering van de inspanningen zou mogelijk passen bij de aandacht die de Raad van Kerken beleidsmatig heeft voor jongvolwassenen. HIeronder vertelt ze iets van haar ervaringen.

Afgelopen dagen ben ik in Belfast geweest voor een bijeenkomst van EYCE. EYCE staat voor  `Ecumenical Youth Council in Europe`. Als jeugdambassadeur van de Raad van Kerken ben ik namens de raad, namens Nederland, eens een kijkje gaan nemen bij deze organisatie; om te zien of het voor zowel de raad als voor EYCE nuttig zou zijn als de raad zich aansluit als lid van deze organisatie. EYCE organiseert door heel Europa zo`n vier keer per jaar trainingen/evenementen voor oecumenische jongeren, gelinkt aan een bepaald maatschappelijk en of politiek thema, zoals bijvoorbeeld `fundamentalisme` en `ecologie`. Wordt de Raad van Kerken lidorganisatie van EYCE, dan wordt het voor Nederlandse jongeren die geïnteresseerd zijn in oecumene op Europees niveau ook (financieel) mogelijk deze trainingen/evenementen bij te wonen.

Naast de zeer boeiende en leerzame inhoudelijke momenten tijdens deze bijeenkomst, vond op vrijdagavond een interculturele avond plaats, waarvoor iedereen uit eigen land een lekkernij had meegebracht. Een Belg bracht het beste bier van Europa mee: Leffe. Een Deen bracht het beste bier van Europa mee: Carlsberg. Een Duitser bracht het beste bier van Europa mee: Altbier. Een Tsjech bracht het beste bier van Europa mee: Pilsner Urquell. Ikzelf bracht het beste bier van Europa mee: Heineken. Een van de weinige afgevaardigde zonder meegebracht lokaal bier was een Bulgaars meisje, zij serveerde ons echter de beste alcoholische drank van Europa: rakia. Heerlijk! De volgende dag verliepen de vergaderingen iets rustiger dan de dagen daarvoor…

Je begrijpt dat ik van harte hoop dat de Raad van Kerken zich aansluit als lidorganisatie van EYCE zodat het voor mij, en voor andere Nederlandse jongeren, ook mogelijk is het volgende EYCE evenement, inclusief interculturele avond, bij te wonen!

Maaike de Reuver

Fotbijschrift: EYCE afgevaardigden vanuit Bulgarije, Tsjechië, Polen, Nederland (Maaike) en Finland in een Irish pub in Belfast.

Naschrift: een meer gedetailleerd rapport wordt door het moderamen van de Raad tegen het licht gehouden. Het gaat bij de finale afweging onder meer om vragen als: is het mogelijk op draagvlak aan te sluiten bij Nederlandse kerken, kan er een goede terugkoppeling zijn, zijn er voldoende financiële middelen etc.