Materiaal aangeboden

Het materiaal voor de Week van Gebed van 2011 is klaar. De Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken in Nederland hebben het materiaal aangeboden aan pater Antonios Saliba van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam. Dat maken de twee organisaties bekend.

Voor de Week van Gebed in 2011 hebben de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie EA) gezamenlijk het thema ‘Trouw & Toegewijd’ gekozen. Dit thema is aangereikt door christenen uit Jeruzalem.

De gebedsweek van beide organisaties vindt plaats van 16 tot en met 23 januari 2011. De Raad van Kerken en de EA hebben daarvoor allebei materialen ontwikkeld, variërend van liturgisch materiaal en gebedsfolders tot promotiemateriaal en suggesties voor jongeren- en kinderwerk.

Nu het materiaal gereed is, hebben de twee organisatoren het aangeboden aan een vertegenwoordiger van de Syrisch Orthodoxe Kerk, een kerk waarvan de taal (het Aramees) en de cultuur sterk verwant zijn met de taal en cultuur van de vroege kerk in Jeruzalem. De christenen uit de eerste eeuw waren aanvankelijk van joodse komaf en woonden in Jeruzalem of in de omgeving van deze stad.

Het thema van de Week van Gebed is gebaseerd op een bijbeltekst uit Handelingen 2: 42. Daar staat, dat de eerste gemeente trouw bleef aan ‘het onderricht van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en het gebed’.

De EA en de Raad van Kerken vieren op zondagmiddag 16 januari 2011 de opening van de Week van Gebed met een gezamenlijke dienst in de Syrisch Orthodoxe Kerk, Keizersgracht 220 te Amsterdam. De dienst begint om 17.00 uur. In deze dienst zal worden gebeden voor de eenheid van alle christenen met een bijzondere aandacht voor de christenen in het Midden-Oosten en Jeruzalem. Er wordt gebeden in verschillende talen waaronder het Aramees en het Nederlands. Behalve het koor van de Syrische Orthodoxe Kerk zal ook een evangelisch koor muzikale medewerking verlenen.

De zogenaamde Moeder Gods Kerk is een monumentale kerk aan de Keizersgracht in Amsterdam die sinds 1985 eigendom is van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap. Ook de Surinaamse gemeenschap en de rooms-katholieke parochie maken voor hun diensten van deze kerk gebruik.

Zie ook hierboven in de taakbalk het onderdeel: Publicaties. U vindt daar diverse materialen; naast de digitale uitgaven van het folio-materiaal zijn er achtergronden, diverse bijbelvertalingen, kindermateriaal, meditatie en vele andere elementen.

Foto: Aanbieding van het materiaal aan pater Antonios Saliba door Wim Althuis (rechts) en Geert van Dartel (niet op de foto).