Uitslag poll

De kerk moet zich kritisch opstellen als de PVV regeringspartij wordt. Dat vindt tweederde van de mensen die de poll op deze website invulden. Slechts een kleine zes procent vindt dat de kerk afzijdig kan blijven in de politieke en maatschappelijke situatie rond de PVV.

Met de poll peilde de Raad van Kerken de mening van haar bezoekers over de huidige formatie. ‘Principieel kritisch afwijzen’ was het antwoord van 67,1 procent op de vraag hoe de kerken zich moeten opstellen tegen een regering met de partij van Geert Wilders. Iets meer dan een kwart van de mensen vindt dat de kerken onbevangen moeten blijven praten. Het antwoord ‘afzijdig blijven’ was voor de meesten geen optie; slechts 5,9 procent koos voor dit antwoord. De nieuwe poll blijft in de politieke sferen. De vraag is of het CDA moet regeren met gedoogsteun van de PVV. Wat vindt u: ja of nee? U kunt vanaf linksonder op de site stemmen.