Millenniumdoelen

Er komt een nieuw interreligieuze samenwerking voor gezondheid. De start vindt plaats bij de UN-top in New York van 20 tot 22 september waar de millenniumdoelen worden besproken.

Een kleine delegatie met vertegenwoordigers van zes religies zal bij de presentatie aanwezig zijn. Ze zijn bij de VN-top en bij een parallelcongres over religie, geloof en millennium ontwikkelingen, georganiseerd door de Wereldraad van Kerken in samenwerking met ‘Religions for Peace’ en de UN Millennium Campagne.

Demissionair premier mr. Jan-Peter Balkenende zal voor Nederland de top bijwonen. Hij kreeg ter voorbereiding op vrijdag 17 september een petitie aangeboden van Simavi waarin gevraagd wordt expliciet aandacht te vragen voor de gezondheidszorg onder vrouwen. Tijdens de conferentie sterven er 4405 vrouwen in het kraambed. Vandaar dat de minister-president 4405 beschuiten aangeboden kreeg. Balkenende zegde toe aan te dringen op betere training van medici, op extra steun voor de arme landen en op seksuele voorlichting aan vrouwen.  

De Wereldraad zal de komende jaren samenwerken met de All African Conference of Churches, het Afrikaans Christelijk Gezondheids Platform en de Afrikaanse Raad van Religieuze Leiders met interreligieuze partners in 11 landen om de gezondheidszorg te verbeteren bij vrouwen en kinderen. Het gaat om de landen Afghanistan, Burkina Faso, Bolivia, India, Indonesië, Malawi, Moldavië, Mozambique, Ethiopië, Zuid-Afrika en Tanzania.

Foto: aanbieiding van de petitie aan mr. Jan-Peter Balkenende