Stewards nodig

Jongvolwassenen van over de hele wereld kunnen zich aanmelden voor een ‘stewards programme’. Ze kunnen dan een plek krijgen als steward voor het Centrale Comité van de Wereldraad dat gehouden wordt van 8 tot 24 februari 2011 of voor de Internationale Oecumenische Vredesbijeenkomst van 12 tot 26 mei. Deelnemers moeten tussen de 18 en 30 jaar zijn.

De stewards zullen werkzaamheden verrichten op het gebied van diensten, conferentie-assistentie, documentatie, pers, geluid en administratie.

Het Centraal Comité komt iedere 18 maanden bij elkaar in Geneve, in Zwitserland. Het is het centrale bestuursorgaan van de Wereldraad. Er zijn ongeveer 150 vertegenwoordigers vanuit de kerken. Drs. Marloes Keller, medewerkster van het NBG, is vanuit de Protestantse Kerk in Nederland afgevaardigd. Er zijn twintig stewards nodig om het werk van het Centraal Comité te ondersteunen.

De Internationale Vredesbijeenkomst zal duizend mensen bij elkaar brengen van over de hele wereld. Er zijn 45 stewards nodig om deze bijeenkomst in goede banen te leiden.

Voor de bijeenkomst krijgen de stewards een leerprogramma aangeboden, waarin ze wegwijs worden gemaakt in de betekenis van de oecumene. Ze krijgen ook aandachtspunten om iets van de ervaringen thuis door te geven. Geïnteresseerden kunnen reageren tot 30 september voor het Centraal Comité en tot 30 november voor de vredesbijeenkomst.

De Raad van Kerken stimuleert deelname vanuit Nederland, vanuit de gedachte dat de ervaring jonge mensen motiveert om oecumene als thema uit te dragen. Plaatselijke en regionale raden wordt dan ook geadviseerd om eventuele kandidaten op deze mogelijkheid te wijzen.

Voor meer informatie, klik hier.