Mobiele telefoon redt

Inwoners van de grote stad zijn eenzaam. Dat stellen onderzoekers van Fashion Health Magazine na onderzoek onder 69.000 mensen in China. De resultaten sluiten qua essentie aan bij onderzoek in Nederland van de Coalitie Erbij, waar de Raad van Kerken als waarnemer in participeert.

China heeft meer dan enig ander land te maken met verstedelijking. Vele miljoenen mensen trekken van het platteland naar de grote stad en zorgen voor een migratiestroom die de stroom van emigranten vanuit Europa naar de Verenigde Staten door de eeuwen heen verre overtreft. Liefst 50 procent van deze mensen in de grote stad is ontevreden over de eigen leefomstandigheden. Ze wonen in grote steden als Shanghai, Beijing en Shenzhen. Twintig procent is zelfs zeer ontevreden.

Als motief voor onvrede wordt allereerst genoemd de eigen financiële situatie (50 procent). Vooral de woonlasten drukken zwaar op de inkomsten. Vervolgens geeft 40 procent van de geïnterviewden aan moeite te hebben met de economische belasting en de stress; 35 procent ervaart in het algemeen veel druk en nog eens 35 procent heeft te maken met relationele problemen.

De migranten komen vanuit het platteland waar ze in een duidelijk netwerk leven naar de grote stad, waar nieuwe relaties moeten worden aangegaan. Dat is bij het hoge inwonertal aan de oevers van de Yangtze niet eenvoudig. De Amerikaans-Chinese schrijfster Leslie T. Chang zegt daarom in een eerste alinea van haar boek ‘Fabrieksmeisjes’ over de situatie van jonge vrouwen: ‘In hun wereld is vrijwel iedereen jonger dan dertig jaar en kun je vrienden verliezen als je je mobiele telefoon kwijtraakt’.

Als remedie tegen eenzaamheid gaat 55 procent er overigens van uit dat een goede slaap al veel kan bewerkstelligen; 25 procent raadpleegt familie of vrienden en 22 procent zegt uit te willen gaan. In de praktijk geeft de migratie zelf aan dat velen een verbetering zoeken in het vinden van een (andere) baan.

Volgens Peng Kaiping van de afdeling psychologie van de Tsinghua Universiteit heeft de eenzaamheid te maken met het post-industriële karakter waarin ook China verzeild raakt. ‘De mensen voelen zich eenzaam en onder druk gezet’. Van de oude roerganger Mao Tse Toeng is weinig meer in het straatbeeld terug te vinden. De koers mikt op een meer westerse, kapitalistische lijn, waarin ondernemerschap en winst belangrijke begrippen zijn.

Op dit moment wordt in China de expo gehouden over het thema ‘better city, better life’. Ook Nederland is aanwezig op de expo met een paviljoen, waarvoor de stad Utrecht onder meer een draaiorgel stuurde en prinses Máxima een kroontje. Voor een impressie van de expo en vooral de vraag naar de waarden die Nederland inbrengt, zie hier het artikel ‘Ieniemienie’. Voor het Nederlandse project over eenzaamheid, zie bijvoorbeeld de website www.eenzaam..nl

Foto: nachtgezicht op het centrum van Shanghai