Kirchentage Dresden

De protestantse kerken in Duitsland houden van 1 tot 5 juni 2011 hun 33ste kerkendag in Dresden. Het thema luidt: ‘…Daar zal ook uw hart zijn’, ontleend aan Matteüs 6: 21.

Het thema sluit aan bij onder meer de gedachte dat een mens zijn of haar zinnen niet kan zetten op zowel rijkdom als op het koninkrijk. Het dwingt tot een keus. Een thema, wat ook diverse keren in Nederland aan de orde is gesteld gekoppeld aan het thema van de economie.

In Nederland worden evenwel al jaren geen kerkendagen meer gehouden. In Duitsland loopt dit fenomeen van een ontmoeting van christenen zeer goed. Er zijn oecumenische kerkendagen, protestantse, rooms-katholieke. Vele honderdduizenden mensen bezoeken de evenementen. Daarnaast kent men de kerkennachten. Deze laatste optie wordt in Nederland wel steeds meer overgenomen. In de grote steden is het initiatief genomen om gezamenlijk op te trekken ten einde subsidie te verkrijgen voor meer afstemming op bovenplaatselijk niveau.

De kerkennacht betrekt het hele plaatselijke kader bij de organisatie en is ook bedoeld om een breed publiek met de kerk te laten kennismaken. Een kerkendag of kerkendagen mikken meer op een bemoediging en orientatie voor bovenplaatselijk kader.

De kerkendag in Dresden kent een markt van mogelijkheden, geschikt om ideeën op te doen en om te netwerken. Er is volop muziek, theater en cabaret. En er zijn natuurlijk vieringen en koren te beluisteren.

Meer informatie: www.kirchentag.de

Foto:
Muziek bij een Kirchentag
Nina Hagen, een onverwachte gast op een eerdere versie van een Kirchentag