EA op werkbezoek

De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken zoeken al jarenlang onderlinge afstemming op  praktische punten. In dat kader heeft de nieuwe directeur ds. Jan Wessels een kennismakingsbezoek gebracht aan het bureau van de Raad in Amersfoort. Hij werd vergezeld door operationeel directeur Joeke van der Mei van de EA.

De kennismaking vindt plaats nadat Jan Wessels op 1 augustus is begonnen met zijn werk. Op 29 augustus wordt hij bevestigd als predikant in bijzondere dienst van de christelijke gereformeerde kerk van Veenendaal (Bethel), die hem afstaat voor het werk bij de EA. ‘De betrokkenheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken bij de EA kan hierdoor een nieuwe impuls krijgen’, zei hij eerder in de krant.

Een afvaardiging van het moderamen van de Raad zal komend najaar verder spreken over de onderlinge afstemming van werk en oecumenische doelstelling met een afvaardiging van het bestuur van de EA.

In 1993 begon een eerste kennismaking met de Raad van Kerken in Nederland. De contacten zijn in de loop der jaren verder uitgebreid. Er is onder meer afstemming voor de week van gebed om eenheid; voor zaken van kerk en milieu; voor het contact met andere godsdiensten en voor het beraad van kerken, dat jaarlijks wordt georganiseerd.

De EA is in Nederland (her)opgericht op 21 augustus 1979 met als doel christenen en christelijke organisaties samen te binden in een werkgemeenschap. Zo’n honderd organisaties van evangelische en reformatorische signatuur zijn bij de EA aangesloten. Daarnaast heeft men persoonlijke leden, een zestal kerkgenootschappen en zo’n 250 deelnemende gemeenten (met name gemeenten uit de PKN, CGK, NGK en VGK). Wereldwijd doet men mee met de World Evangelical Alliance. Kernactiviteiten zijn onder meer gebed, diaconaat, evangelisatie, gemeenteopbouw en jeugd.

De Evangelische Alliantie manifesteert zich vanuit Nederland ook op internationaal gebied. Parallel aan de samenwerking met de Raad van Kerken is men er in geslaagd om de thema’s voor de week van gebed breder dan Nederland afgestemd te krijgen tussen evangelische en oecumenische traditie. Het lukt daardoor steeds beter een gezamenlijk gezicht te geven aan de week van gebed om eenheid in januari.

Operationeel directeur Joeke van der Mei participeert al jarenlang in het bestuur van de Europese koepel. Per 1 september krijgt deze koepel, de Europese Evangelische Alliantie (EEA) een algemeen secretaris van Nederlandse komaf: ds. ir. Niek M. Tramper, lid van de Protestantse Kerk in Nederland en tot voor kort verbonden aan Vlaardingen als gemeentepredikant. Hij volgt Gordon Showell-Rogers op, die na elf jaar de overstap maakte naar de World Evangelical Alliance.

Foto: links Joeke van der Mei, rechts Jan Wessels.