Website over eenzaamheid

Er is een speciale website gevormd, waarop de Coalitie Erbij activiteiten in kaart brengt  over eenzaamheid. Het gaat om de site www.eenzaam.nl. De site sluit aan bij een actieweek die gepland staat van 24 september tot 1 oktober 2010. Motto zal zijn: ‘Eenzaamheid is van ons Allemaal!’. Dhr. Henk Oostinga is waarnemer vanuit de Raad van Kerken in de Coalitie.

In de week zal ook een groot aantal bijeenkomsten voor vrijwilligers (van alle Coalitiepartners) worden georganiseerd. De organisatie doet verder pogingen om in gesprek te komen met de diverse gemeenten.  De Coalitie is inmiddels uitgenodigd een rol te spelen in een aantal lokale/regionale conferenties (Midden Holland, Weert en Amsterdam). Daarnaast wordt er momenteel een ansichtkaart ontwikkeld die grootscheeps verspreid gaat worden in de week.

Zo is 30 procent van de volwassen Nederlandse bevolking eenzaam. Soms gaat het om sterke eenzaamheid (10 procent) en soms om matige eenzaamheid (20 procent).

Naast de oorzaken van eenzaamheid die bij de persoon zelf liggen, zijn er ook maatschappelijke trends aan te geven die van invloed (kunnen) zijn op eenzaamheid. Eenzaamheid is dus niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook alles te maken met de inrichting en cultuur van de samenleving en de manier van denken in de samenleving.