Solidariteit in Oss

De Raad van kerken in Oss zoekt steun bij de overheid en bij de Raad van Kerken in de Verenigde Staten voor de werknemers van het MSD-concern ter plaatse. Verder overweegt men de mogelijkheid om eenmaal per maand de kerkelijke ruimte, die zich bevindt naast het bedrijf, te openen voor personeel en familieleden van het voormalige Organon.

Dat vertelt Theo Breuring, lid van de Raad van Kerken in Oss e.o., in vervolg op de ontmoeting die de raad maandag 19 juli organiseerde met personeelsleden onder wie leden van de ondernemingsraad van het bedrijf MSD.

In een brief aan de leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de commissie Economische Zaken en minister Van der Hoeven vraagt men ‘oplossingen om de opgebouwde kennis’ te bewaren. De raad is bang dat cruciale kennis voor de volksgezondheid verloren gaat. Tegelijk wijst men op de rechten van de werknemers. De Raad van Kerken in Oss is van mening dat het sluiten van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling ‘het vinden van oplossingen voor specifieke mondiale gezondheidsproblemen op een onverantwoorde wijze beperkt’.

De plaatselijke kerken vragen de Raad van Kerken in de VS om steun. ‘Concreet verzoeken wij u namens ons uw zorg voor deze ontwikkeling die alleen maar lijkt te zijn ingegeven tot een optimalisering van de winst, aan het bestuur van MSD mee te delen en onze opvatting te ondersteunen’.

De landelijke Raad van Kerken in Nederland heeft op verzoek van de raad in Oss een begeleidende brief geschreven aan de Raad van Kerken in de VS. Daarin staat onder meer: ‘Als nationale raad promoten wij een economie van verantwoordelijkheid. Dit model is niet alleen gebaseerd op maximalisering van winsten, maar ook op principes van menselijkheid, duurzaamheid, gerechtigheid en continuïteit van productie’. De brief verwijst naar de ervaringen van het volk Israël in de woestijn (Exodus 16) als er staat, ‘elke morgen verzamelde iedere man manna naar zijn behoefte’ en naar woorden van Jezus (Matteüs 6), die zegt: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde’.