Gebeden

De voorbereidingen voor de week van gebed worden opgestart. De Raad van Kerken heeft in samenwerking met de Evangelische Alliantie voor het thema gekozen van ‘Trouw & Toegewijd’. Om zichtbaar te maken dat de week van gebed over de hele wereld wordt gevierd is tijdens een werkoverleg met vertegenwoordigers van de Christian Action Council uit South-Carolina (VS) aan de voorzitter en de secretaris (uitvoerend directeur) gevraagd om kort hun intenties voor de week te benadrukken. In South-Carolina speelt nog steeds en misschien wel in toenemende mate de tegenstellingen tussen de verschillende raciale groepen. Vandaar dat dat vooral ook een plek krijgt in hun gebedsintenties. Politici hebben soms de neiging die tegenstelling aan te scherpen, zeggen ze in een interview, dat binnenkort door Volzin wordt geplaatst. Zij hopen dat de kerk de-esacalerend en verbindend kan werken.

Ds. dr. Joe Darby, voorzitter van de Action Council of Churches in South-Carolina en zelf voorganger in de Afrikaans-Methodistische Episkopale Kerk uit Charleston zegt onder meer: ‘Ik vraag mensen niet alleen te bidden voor eenheid op zich, maar ook voor een dialoog die tot grotere eenheid leidt onder mensen. We doen in de kerk nog veel cosmetisch, maar laten we echt met elkaar praten. Als we echt elkaar ontmoeten zal dat positief zijn voor het christelijk geloof’.

Ds. Brenda Lynn Kneece, uitvoerend directeur van de Action Council of Churches en zelf voorganger in een baptistengemeente zegt: ‘Ik zou Nederlanders willen vragen te bidden voor ons christenen hier. Dat we het morele kompas terugvinden. Dat we niet de wereld onze ideeén willen opdringen, maar een ieder gunnen deel te hebben aan gerechtigheid, heelheid, gelijkheid en volledigheid van leven’.

Klik hier om Darby en hier om Kneece te horen spreken.

Foto’s:
Boven rev. dr. Joe Darby
Onder rev. Brenda Lynn Kneece